Управление на видео, което става все по-умно

Вижте как нашите мобилни системи за видео разузнаване и доказателства могат да помогнат за модернизиране и подпомагане на процесите на управление. 

Bodycams ZEPCAM кръг по-долу

Система за управление на видео

Решения за мениджъра на ZEPCAM

Мениджър на ZEPCAM

Най-добрият в класа си софтуер за управление на доказателства, потребители, устройства и съхранение. С многобройни функционалности, които позволяват на служителите бърз достъп и използване на видеоматериалите, за да се осигурят прозрачни операции и достъп до съдебномедицински данни. Повече информация >

Професионална интеграция на камера за тяло - ZEPCAM

Интеграции на ZEPCAM

Можем да свържем нашите решения със съществуващия ви софтуер за управление на видео. ZEPCAM има интеграция с водещи системи за управление на видео, като например Genetec Clearance, Milestone Xprotect и Microsoft Azure. Повече информация >