Nová studie dokazuje, že osobní kamery mají význam pro budování důvěry mezi policií a komunitou

Nová studie vědců ze Stockton University, American University a Georgia State University ukazuje, že tělesné kamery mají skutečnou hodnotu, pokud jde o odpovědnost.

Bodycams ZEPCAM round below

Navzdory řadě úspěšných příkladů z různých organizací, které používají tělesné kamery, je k potvrzení některých hypotéz zapotřebí dalšího výzkumu. Předchozí výzkum již ukázala, že každý dolar vynaložený na osobní kamery přináší obcím přibližně 5 dolarů zpět.

Osobní kamery ovlivňují počet vyšetřování

Nové výsledky studie stížností policistů v Chicagu dokazují, že videozáznamy z osobních kamer mají vliv i na vyšetřování a počet disciplinárních řízení proti policistům v USA. Pracovní dokument nedávno zveřejnila organizace Národní úřad pro ekonomický výzkum.

Ve studii byly přezkoumány údaje o stížnostech občanů z chicagského policejního oddělení a Občanského úřadu pro odpovědnost policie podaných v letech 2012-2020. Nusret Sahin, odborný asistent trestního soudnictví na Stocktonské univerzitě a hlavní autor studie, k tomu uvádí: "Chtěli jsme zjistit, zda video z kamery nošené na těle (BWC) ovlivňuje závěr vyšetřování a zda se sníží zaujatost vůči stěžovatelům na základě rasy".
Výzkum ukázal pozitivní účinek: díky používání tělesných kamer se výrazně snížil počet odložení vyšetřování z důvodu nedostatečných důkazů ("neudržitelnost"). Došlo také k výraznému nárůstu disciplinárních opatření proti policistům ("trvalé" výsledky), protože nyní existoval dostatek důkazů pro sankcionování jejich pochybení.

Menší rozdíly ve stížnostech mezi rasovými skupinami

Dalším zajímavým zjištěním je, že rozdíly ve stížnostech mezi jednotlivými rasovými skupinami v kategorii "nezajištěných" se po zavedení BWC vytratily.
Podle Sahina je cílem jeho výzkumu zlepšit vztahy a vytvořit důvěru mezi policií a komunitou. Sahin také školí policii v technikách procedurální spravedlnosti a v minulosti spolupracoval s policií v Atlantic City a Pleasantville.

Zjištění naznačují, že pokud lidé rozumí procesu, o němž jsou zároveň přesvědčeni, že je spravedlivý, je pravděpodobnější, že přijmou jeho výsledky - i když nejsou vždy v jejich prospěch. Sahin zdůrazňuje skutečnost, že tělesné kamery jsou cenné, pokud jde o zvýšení odpovědnosti: "Naše zjištění naznačují, že kamery BWC posilují odpovědnost, pokud jsou záznamy z těchto zařízení účinně využívány při interním vyšetřování."

>> Celý článek si můžete přečíst zde

Sdílet