Spolková země Dolní Sasko (DE) zahajuje zavádění kamer ZEPCAM na tělo

Policisté policejního inspektorátu (PI) Wilhelmshaven/Friesland v Německu nyní používají kamery ZEPCAM na celém území státu. Po rozsáhlých školicích opatřeních byla první zařízení distribuována na policejní stanice a nyní se používají.

Bodycams ZEPCAM round below

Tomu předcházela celostátní testovací fáze ve spolkové zemi Dolní Sasko, která začala zhruba před třemi lety a vedla k závěru, že kamery na těle mají deeskalační účinek. "Je nepřijatelné, aby byli policisté napadáni nebo aby jim bylo bráněno ve výkonu služby," vysvětluje Markus Wallenhorst, vedoucí operačního oddělení policejní inspekce ve Wilhelmshavenu/Frísku. "Od nynějška budou tělesné kamery využívány jako prostředek pro sebeobranu i pro objektivní operativní dokumentaci a v případě potřeby pro následné uchování důkazů," vysvětluje Wallenhorst.

Osobní kamery určené k ochraně policistů

Tělesné kamery nosí zásahové jednotky u svých uniforem, dokumentují policejní postupy a mají chránit policisty před napadením. Pokud však k takovému porušení dojde, mohou být kamery a zvukové záznamy přesto použity jako důkazní materiál. Co to znamená v praxi? Úředníci, kteří mají kamery na starosti, zásadně nosí na uniformě nápis "Videoaufzeichnung" (videozáznam), aby bylo zajištěno, že použití videotechniky rozpoznají nezúčastněné třetí strany i dotčené osoby. Před zapnutím zařízení je dotčená osoba informována o tom, že je situace nahrávána. Aktivace záznamu je navíc signalizována vizuálně. Všechny videozáznamy pořízené pomocí tělesných kamer jsou zpravidla zabezpečeny po dobu 28 dnů. Videomateriál je automaticky vymazán, pokud není použit jako důkazní materiál pro trestní stíhání a pro stíhání správních deliktů.

Právní požadavky na používání osobních kamer

Zákonné požadavky na používání tělesných kamer vyplývají z dolnosaského zákona o policii a pořádku. Podle něj může policie za určitých podmínek používat záznamová zařízení nošená na těle k pořizování obrazových a zvukových záznamů otevřeně na veřejných prostranstvích při provádění opatření k odvrácení nebezpečí nebo při stíhání trestných činů či správních deliktů. "Kromě ochrany policistů a třetích osob před násilnými činy je policejní práce pomocí audiovizuálních záznamů také maximálně transparentní," tvrdí Wallenhorst.

>> Naše řešení pro policejní oddělení

Použité produkty

Profesionální kamera BodyCam T2 - ZEPCAM

Tělesná kamera T2+

Více informací >

Profesionální chytré dokovací stanice - ZEPCAM

Chytrá dokovací stanice

Více informací >

Sdílet