Μελέτη περίπτωσης: ZEPCAM

Μελέτη περίπτωσης: ZEPCAM

Μελέτη περίπτωσης: ασφαλέστεροι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με το ZEPCAM Οι εργαζόμενοι ασφαλείας στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Leiden (LUMC) δέχονται κατά μέσο όρο 300 αναφορές επιθετικότητας ετησίως (σχεδόν 1 ανά ημέρα). Απαιτούνται νέα μέτρα, μεταξύ των οποίων και η εισαγωγή bodycams. Οι οποίες...
Οι κάμερες σώματος στα νοσοκομεία αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας

Οι κάμερες σώματος στα νοσοκομεία αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας

Οι κάμερες σώματος δημιουργούν ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον στα νοσοκομεία Η κρίση της κορόνας οδηγεί σε μεγαλύτερη ένταση στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ασφάλεια, να υπάρχει λίγη υπομονή και να αυξάνεται ο αριθμός των περιστατικών που περιλαμβάνουν επιθετικότητα. Για την καταπολέμηση του αυξανόμενου αριθμού επιθετικών...
Οι κάμερες σώματος αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας στα νοσοκομεία

Οι κάμερες σώματος αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας στα νοσοκομεία

Οι κάμερες σώματος αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας στα νοσοκομεία Ο αριθμός των περιστατικών που οφείλονται σε επιθετικότητα μεταξύ ασθενών και επισκεπτών στα νοσοκομεία αυξάνεται, εν μέρει λόγω της κρίσης της κορόνας. Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται η χρήση των bodycams. Τόσο το πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο της Ουτρέχτης...