Alam-Saksi liidumaa (DE) alustab ZEPCAM kehakaamerate kasutuselevõtmist

Saksamaal Wilhelmshaveni/Friisi liidumaa politseiinspektsiooni (PI) politseiametnikud kasutavad nüüd kogu liidumaal ZEPCAMi kehakaameraid. Pärast ulatuslikke koolitusmeetmeid on esimesed seadmed jagatud politseijaoskondadesse ja neid kasutatakse nüüd.

Kehakaamerad ZEPCAM round below

Sellele eelnes Alam-Saksi liidumaa üleriigiline katseetapp, mis algas umbes kolm aastat tagasi ja mille tulemusena jõuti järeldusele, et kehakaameratel on deeskaleeriv mõju. "On vastuvõetamatu, et politseiametnikke rünnatakse või takistatakse nende ülesannete täitmisel," selgitab Wilhelmshaveni/Friisi liidumaa politseiinspektsiooni operatiivjuht Markus Wallenhorst. "Nüüdsest alates kasutatakse kehakaameraid nii enesekaitseks kui ka objektiivseks operatiivdokumentatsiooniks ja vajaduse korral hilisemaks tõendite säilitamiseks," selgitab Wallenhorst.

Ametnike kaitsmiseks mõeldud kehakaamerad

Kehakaameraid kannavad eriüksused oma vormiriietuse juures, dokumenteerivad politsei toiminguid ja on mõeldud kaitsma ametnikke rünnakute eest. Kui sellised rikkumised siiski toimuvad, saab kaamera- ja helisalvestisi kasutada tõenditena. Mida see praktikas tähendab? Põhimõtteliselt kannavad kaamerate eest vastutavad ametnikud oma vormiriietusel sõna "Videoaufzeichnung", et tagada videotehnoloogia kasutamise äratuntavus nii asjasse mittepuutuvatele kolmandatele isikutele kui ka asjaomastele isikutele. Enne seadme sisselülitamist teavitatakse asjaomast isikut sellest, et olukorda salvestatakse. Salvestuse sisselülitamisest antakse täiendavalt visuaalselt märku. Kõik kehakaamerate abil tehtud videosalvestused on üldjuhul kaitstud 28 päeva jooksul. Videomaterjal kustutatakse automaatselt, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse tõendusmaterjalina kriminaalmenetluse või haldusõigusrikkumiste eest vastutusele võtmiseks.

Kehakaamerate kasutamise õiguslikud nõuded

Kehakaamerate kasutamise õiguslikud nõuded tulenevad Alam-Saksi politsei- ja korrakaitseseadusest. Selle kohaselt võib politsei teatavatel tingimustel kasutada kehal kantavaid salvestusseadmeid, et teha avalikus ruumis avalikult pildi- ja helisalvestusi, kui ta viib läbi meetmeid ohu tõrjumiseks või kuritegude või haldusõigusrikkumiste menetlemiseks. "Lisaks politseiametnike ja kolmandate isikute kaitsmisele vägivallaaktide eest tehakse audiovisuaalsete salvestuste abil ka politsei töö võimalikult läbipaistvaks," ütles Wallenhorst.

>> Meie kehakaamera lahendused politseiasutustele

Kasutatud tooted

Professionaalne BodyCam T2 - ZEPCAM

T2+ kehakaamera

Lisateave >

Professionaalsed kehakaamerad Smart Docking Stations - ZEPCAM

Nutikas dokkimisjaam

Lisateave >

Jaga seda