Bodycams verhogen veroordelingspercentages in gevallen van mishandeling van politieagenten tot 93%

A nieuwe studie heeft met kwantitatieve methoden vastgesteld dat bodycams een aanzienlijke bewijskracht hebben, met name in gevallen van geweld tegen politieambtenaren. Dit onderzoek bewijst dat bodycams het aantal veroordelingen doen toenemen van degenen die tijdens de uitoefening van hun functie politieambtenaren aanvallen.

Bodycams ZEPCAM ronde hieronder

De resultaten van de geclusterde, gerandomiseerde controlestudie laten een enorme toename zien van 931T2T in de kans op veroordeling in gevallen van mishandeling van politieagenten. Op die manier verhogen bodycams de kans op veroordeling tot een niveau dat bijna ongekend is in rechtbanken wereldwijd. Uit de studie bleek ook dat bodycams van aanzienlijke waarde zijn als bewijsmateriaal in andere soorten zaken.

Bodycams verhogen veroordelingspercentages dankzij objectief, volledig bewijs

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bodycams een duidelijk effect hebben op de gerechtelijke uitkomsten met betrekking tot huiselijk geweld, dat er een hoger percentage arrestaties is wanneer bodycams aanwezig zijn, toenames in vervroegde schuldbekentenissen als gevolg van bodycam bewijs, stijgingen in de aantal vervroegde schuldbekentenissen en spelen een belangrijke rol voor beide partijen wanneer zaken naar de rechtbank gaan. Nu heeft nieuw onderzoek, uitgevoerd met strenge kwantitatieve wetenschappelijke methoden, geconcludeerd dat bodycams ook de kans op veroordeling sterk verhogen wanneer agenten tijdens hun dienst worden aangevallen.

"Voor de vervolging van misdrijven tegen politieagenten (mishandeling van een agent, verzet bij arrestatie) leidden BWC's (body-worn-camera's) tot een 93% grotere kans op een veroordeling of een onthouden vonnis in vergelijking met controleaanklachten." (1)

Aangezien bodycams zich in een unieke machtspositie bevinden om een dergelijke aanval op eerstelijnsberoepsbeoefenaren vast te leggen, is dit geen verrassend resultaat. Dit onderzoek is echter een van de eerste die methodologisch het buitengewone effect van bodycams op de veroordelingspercentages aantoont.

"Bodycams leveren objectief bewijs op waar alle partijen baat bij hebben"

Omdat bodycams een volledige interactie vastleggen, met inbegrip van wat er wordt gezegd, kunnen zij een volledig verslag geven van wat er is gebeurd. Dit is gunstig voor beide betrokken partijen, voor de nauwkeurigheid van politierapporten en voor de kwaliteit en snelheid van de gerechtelijke uitkomsten.

Uit deze nieuwe studie blijkt ook dat het aantal aanklachten en veroordelingen in verband met huiselijk geweld aanzienlijk toeneemt. De onderzoekers stellen vast dat getuigenverklaringen die met bodycams worden afgelegd onmiddellijk nadat een incident heeft plaatsgevonden, vaak vollediger en objectiever zijn dan follow-upcontacten met slachtoffers. Bodycam-bewijs beïnvloedt ook vaak de duur van (voor)processen, aangezien visueel en mondeling bewijs wereldwijd consequent door rechtbanken wordt aanvaard. Het heeft ook een impact op potentiële daders, die wanneer zij geconfronteerd worden met visueel bewijsmateriaal van hun misdaden, sneller geneigd zijn om schuld te bekennen en de uitkomst van het proces te aanvaarden. Ook dit leidt tot tijd- en kostenbesparingen voor politie, justitie en justitie.

Het onderzoek bevestigde dat de uitkomst van rechtszaken in specifieke gevallen sterk kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van bewijs in de vorm van bodycam-beelden. Als onpartijdige waarnemers leggen zij volledig vast wat er is gezegd en gedaan, waardoor beide partijen de juridische instrumenten in handen hebben om hun daden te verdedigen. Als het gaat om geweld tegen politieagenten, hebben bodycams aangetoond dat ze een grote invloed hebben op de veroordelingspercentages van daders, wat leidt tot meer tevreden agenten die weten dat ze worden beschermd door de bodycam, evenals door de wet. Met meer objectief bewijs in de vorm van bodycam-beelden, weten agenten dat hun gedrag kan worden gerechtvaardigd, en dat degenen die misdaden tegen hen begaan, juridische gevolgen zullen ondervinden. Dit verhoogt op zijn beurt de arbeidsvreugde en het geestelijk welzijn, aangezien politieambtenaren worden gesteund door hun werkgever en de wet. Het verhoogt ook hun veiligheid op lange termijn, aangezien potentiële daders weten dat zij altijd zullen worden aangeklaagd voor misdrijven tegen wetshandhavers.

  • Petersen, K., Mouro, A., Papy, D. et al. (2021) Seeing is believing: the impact of body-worn cameras on court outcomes, a cluster-randomized controlled trial in Miami Beach. Tijdschrift voor Experimentele Criminologie https://doi.org/10.1007/s11292-021-09479-6

>>ZEPCAM Bodycam-oplossingen voor politie en rechtshandhaving

Deel dit