Voor elke dollar die aan bodycams wordt uitgegeven, krijgen gemeenten vijf dollar terug

Feit van de dag: uit onderzoek blijkt dat voor elke dollar die wordt uitgegeven aan bodycams voor de politie, de gemeenschap ongeveer vijf dollar voordeel ontvangt, voornamelijk doordat het gebruik van geweld en de daarmee gepaard gaande kosten wordt vermeden.

Bodycams ZEPCAM ronde hieronder

Bodycams zijn een steeds gangbaarder instrument bij de politie en worden gebruikt door veel verschillende soorten wetshandhavers en eerstelijnswerkers. Bodycams hebben vele toepassingen. Ze vergroten de transparantie, de verantwoordingsplicht, de-escaleren potentieel gewelddadige situaties en vergroten het vertrouwen in eerstelijnswerkers op het werk. Bodycam-videomateriaal kan ook worden gebruikt als bewijs dat standhoudt in de rechtbank, zodat zowel eerstelijnswerkers als burgers incidenten kunnen afhandelen in overeenstemming met de wet. Er blijft echter nog enige onzekerheid bestaan over de exacte gemeten impact van bodycams op de politieresultaten.

Bodycams verminderen het gebruik van geweld en de bijbehorende kosten

Een grootschalige studie van het Becker Friedman Instituut (Universiteit van Chicago) en een recente artikel in The Economist de onzekerheden over de precieze effecten van bodycams op het Amerikaanse politieoptreden weggenomen. Volgens deze studie verminderen op het lichaam gedragen camera's het aantal klachten over wangedrag door de politie met 17%. Bovendien wijst het bewijsmateriaal op een kans van zes op zeven dat bodycams het aantal incidenten met geweld met 10% verminderen.

Een andere interessante bevinding is dat op het lichaam gedragen camera's het geld waard zijn (financiële belemmeringen weerhouden politieafdelingen er vaak van om voor een bodycam-oplossing te kiezen). Voor elke dollar die wordt uitgegeven, krijgt de maatschappij ongeveer vijf dollar terug. Omdat er minder geweld wordt gebruikt, dalen ook de daarmee gepaard gaande kosten (onderzoekstijd, meervoudige administratieve kosten en eventuele schadevergoeding aan leden van de gemeenschap).

De basisraming voor de kosten-batenverhouding van bodycam-oplossingen die in de studie van het Becker Friedman Institute wordt geschetst, bedraagt 4,95. Het is mogelijk dat tot een kwart van de geraamde baten rechtstreeks ten goede komt aan de overheidsbegrotingen. Vanuit het oogpunt van de overheidsbegrotingen suggereert dit dat een bodycam-oplossing zichzelf zelfs terugbetaalt, waardoor het een kosteneffectievere oplossing is dan gewoon meer politiemensen aan te werven.

Bodycam-oplossingen moeten verder worden geëvalueerd

De analyse van het Becker Friedman Institute berust onvermijdelijk op een raming van de effecten van body wear camera-oplossingen op basis van de wijze waarop diensten in de VS deze momenteel gebruiken. Er zij aan herinnerd dat die inzetpraktijken in de loop van de tijd kunnen veranderen (bijvoorbeeld als beroepsverenigingen of de overheid organisaties ertoe aanzetten een meer gestandaardiseerd BWC-beleid en gestandaardiseerde BWC-praktijken te hanteren). Nieuwe inzichten in hoe het meeste uit bodycam-oplossingen kan worden gehaald, kunnen ook leiden tot nieuwe soorten kwalitatieve effecten op de samenleving, dus blijf op de hoogte van de laatste updates.

>> Ontdek onze Bodycam-oplossingen

Bodycam-kosten
Deel dit