Badania potwierdzają: Wartość dodana systemów bodycam dla policji

86% ankietowanych policjantów w Holandii stwierdzili niedawno, że kamery osobiste wnoszą wiele wartości dodanej do ich pracy. Ich doświadczenia były pozytywne, a naukowcy stwierdzili, że stosowanie kamer osobistych jest korzystne w przypadku znacznie większej liczby potrzeb operacyjnych niż deeskalacja i zapobieganie agresji lub nadużyciom.

Bodycams ZEPCAM runda poniżej

Prawie trzy czwarte policjantów stwierdziło, że kamery osobiste działają prewencyjnie w walce z rosnącą agresją i nadużyciami. Już po krótkim czasie prawie 70% wskazało, że bodycams działają w celu deeskalacji incydentów, a także zwiększają codzienne bezpieczeństwo policjantów. Wyniki badania nowe badania przez znanego badacza kamer Sander'a Flight'a pokazują również, że kamery te mogą być skutecznie wykorzystywane do wielu innych istotnych zadań policyjnych.

Śledztwo: potrzeba wykorzystania kamer osobistych w działaniach policyjnych

Dziesiątki, jeśli nie setki dochodzeń rocznie w samej Holandii są wspierane przez systemy bodycam, które rejestrują i bezpiecznie przechowują materiał dowodowy. W Szkocji eksperyment z nagraniami z kamer pokazał, że podejrzani częściej przyznawali się do winy po obejrzeniu dowodów z kamer, co prowadziło do częstszego przyznawania się do winy i 75% mniejszej liczby spraw sądowych. Materiał filmowy z kamer monitoringu wizyjnego szczególnie dobrze sprawdził się w przypadkach przemocy wobec lub ze strony policji. Znaleziono wiele przypadków, które potwierdziły słuszność postępowania funkcjonariuszy dzięki dowodom z kamer, które pokazały prawidłowe postępowanie w eskalującej sytuacji. Szczególnym przypadkiem były słynne zamieszki w Nowy Rok 2020-2021 w Leeuwarden:

Kamery CCTV zarejestrowały podejrzanego dopuszczającego się przemocy wobec policji, ale nagranie nie nadawało się do wykorzystania ze względu na kaptur i chustę zakrywającą twarz podejrzanego. Kamera policyjna zarejestrowała wcześniejszą interakcję z podejrzanym, co pozwoliło na jego identyfikację na podstawie ubioru, a przede wszystkim głosu. Kamera pozwoliła uzyskać twarde dowody łączące podejrzanego z aktami przemocy wobec policji i w konsekwencji doprowadzić do jego skazania. Ponadto sędzia mógł doświadczyć niebezpieczeństwa i intensywności tych zamieszek, co pozwoliło mu lepiej zrozumieć sytuację.

Badania wykazały również, że nagrania z kamer pomogły w uzyskaniu dodatkowych informacji przy sporządzaniu raportów policyjnych. Kamery rejestrują każde słowo, które zostało wypowiedziane, co prowadzi do pełniejszego i dokładniejszego raportowania narastającego incydentu. Kamery te dostarczyły bardziej konkretnych dowodów na to, że policjanci zostali skazani, a także udowodniły, że interakcje z obywatelami przebiegały zgodnie z przepisami. W jednym z przypadków policjant próbował aresztować podejrzanego, nie zabrawszy mu kamery, podczas gdy podejrzany wykonywał samochodem manewry zagrażające życiu. Ich odpowiedź była wystarczająca:

"Gdybyśmy tylko to sfilmowali, nie byłoby dyskusji o zagrożeniach wynikających z działań podejrzanych"(1).

Szkolenie i ocena: największa wartość dodana kamer osobistych dla policji

Z badań przeprowadzonych przez Sandera Flighta wynika, że niemal każdy policjant potrafił wymienić sytuacje, w których nauczył się czegoś dzięki obejrzeniu nagrań z własnej kamery. Nagrania z kamer Bodycam były wykorzystywane przez policję do oceny własnych działań, optymalizacji działań i operacji oraz do refleksji. Nagrania te pomagały także trenerom w przekazywaniu uczestnikom szkoleń dobrych, możliwych do zastosowania informacji zwrotnych. Niekiedy okazały się też pomocne w pokazaniu podejrzanemu jego działań, co miało pozytywny wpływ na jego życie osobiste. Wybrane przykłady tego, jak kamery osobiste przyczyniły się do ciągłego uczenia się funkcjonariuszy policji:

Policjant, oglądając nagranie z kamery, stwierdził, że niebezpiecznie przemieścił się między dwoma samochodami, co mogło być potencjalnie niebezpieczne dla niego samego i zakończenia operacji. Uczestnicy wskazali, że obejrzenie nagrania z kamery przyczyniło się do lepszej internalizacji: zdarzenie to zostało wyraźnie zapamiętane i pomogło uniknąć go w przyszłości.

Nagranie z kamery, na którym widać agresywnego obywatela, zostało bezpiecznie pokazane pracownikom miejskim, którzy byli przygotowani na eskalację przemocy w wyniku obejrzenia nagrań z kamer.

Dzięki nagraniom z kamer Bodycam kilku funkcjonariuszy dowiedziało się więcej o tym, jak wejść do mieszkania, co robić, a zwłaszcza jakich narzędzi użyć i w jaki sposób.

Dzięki wykorzystaniu nagrań z kamer do pokazania pracownikom opieki psychologicznej stanu psychicznego pacjenta, policjanci mogli skutecznie informować o jego stanie i związanym z nim zagrożeniu. Pomogło to pracownikom placówki w zaplanowaniu właściwego podejścia i leczenia pacjenta.

Okazało się, że dla większości policjantów oglądanie nagrań z kamer osobistych pokazujących ich własne działania było zarówno konfrontacyjne, jak i edukacyjne. W rezultacie większość funkcjonariuszy uważa, że kamery osobiste są bardzo cenne dla szkolenia i oceny.

"Relacje naocznych świadków często nie są w pełni dokładne, przekonałem się o tym jako detektyw. Dzięki nagraniom z kamer bodycam subiektywne doświadczenia mogą być poparte obiektywnymi dowodami. Dzięki nagraniom z bodycam byłem żywym świadkiem, co bardzo mi pomogło"(2).

Transmisje na żywo: wielka wartość dodana kamer BodyCam w przyszłości dla policji

Obraz wart jest tysiąca słów jest znanym powiedzeniem na całym świecie, a kamery BodyCam dowodzą jego trafności. Niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrowanie obiektywnych dowodów, czy udostępnianie obrazów na żywo z operacji, obrazy i nagrania mogą szybko i wyraźnie przekazać wszystkie niezbędne fakty. Transmisja na żywo z kamer na żywo może nie tylko zapewnić skuteczną komunikację, ale także zwiększyć poziom wiedzy specjalistycznej na linii frontu, umożliwiając innym obserwowanie, ocenianie i wprowadzanie informacji zawsze i wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.

Niektóre z wielu możliwych zastosowań kamer na żywo:

1. Strażacy mogą na żywo przekazywać informacje o swoich działaniach inżynierom budowlanym, aby ci mogli ocenić, czy wejście do budynku jest bezpieczne.

2. Ratownicy medyczni mogą udzielać wskazówek ratujących życie policjantom próbującym ratować kogoś przed przyjazdem karetki.

3. Starsi policjanci mogą wykorzystać swoje doświadczenie, śledząc młodszych funkcjonariuszy na żywo podczas operacji.

4. Wydarzeniami na dużą skalę można łatwiej zarządzać dzięki centralnemu dowództwu i dostępowi do nagrań na żywo z pierwszej linii frontu. Kamery monitoringu na żywo zostały wykorzystane podczas Szczytu Bezpieczeństwa Jądrowego w Hadze, gdzie funkcjonariusze policji pozytywnie ocenili swoje doświadczenia: czuli się pewniej, mogli sobie zdawać sprawę ze zwiększonego nadzoru, a dodatkowe informacje usprawniły podejmowanie decyzji.

5. Aresztowania mogą być skuteczniej wspierane przez kolegów, ponieważ widzą oni i wiedzą dokładnie, jak przebiega aresztowanie, i w razie potrzeby mogą udzielić precyzyjnego wsparcia.

6. Pracownicy stanowiska dowodzenia, którzy nie byli na linii frontu, zdobywają cenne doświadczenia, obserwując w czasie rzeczywistym operacje prowadzone przez swoich kolegów.

7. Skrócenie czasu potrzebnego na podjęcie decyzji, ponieważ komunikacja i analiza sytuacji odbywa się natychmiast dzięki materiałom filmowym nadawanym na żywo.

Wnioski pokazują, że oprócz sprawdzonych mechanizmów zapobiegania i deeskalacji, kamery osobiste stanowią potrzebne narzędzie do wielu innych zastosowań. Funkcjonariusze policji mogą być dodatkowo wspierani przez systemy kamer osobistych w dochodzeniach, analizach, szkoleniach i ocenach, a także bezpośrednio przez technologię livestreaming.

(1-2) Lot, Sander (2021). Bodycams breder bekeken: onderzoek naar bredere toepassing van bodycams door de politie. In opdracht van: Nationale Politie, Programma Sensing.

>> Rozwiązania ZEPCAM Bodycam dla policji i służb porządkowych

Share This