Kraj związkowy Dolna Saksonia (DE) rozpoczyna wprowadzanie kamer do monitoringu ciała ZEPCAM

Policjanci z Inspektoratu Policji (PI) Wilhelmshaven/Friesland w Niemczech używają obecnie kamer ZEPCAM na terenie całego kraju związkowego. Po szeroko zakrojonych szkoleniach, pierwsze urządzenia zostały rozesłane do komisariatów policji i są obecnie używane.

Bodycams ZEPCAM runda poniżej

Poprzedziła je ogólnokrajowa faza testowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, która rozpoczęła się około trzy lata temu i doprowadziła do wniosku, że kamery osobiste mają działanie deeskalujące. "Niedopuszczalne jest, aby policjanci byli atakowani lub uniemożliwiano im wykonywanie obowiązków służbowych" - wyjaśnia Markus Wallenhorst, kierownik operacyjny inspekcji policji w Wilhelmshaven/Friesland. "Od tej pory kamery będą wykorzystywane do samoobrony, jak również do obiektywnej dokumentacji operacyjnej oraz, w razie potrzeby, do zabezpieczania dowodów" - wyjaśnia Wallenhorst.

Kamery osobiste mają chronić funkcjonariuszy

Kamery na ciele noszone są przez grupy zadaniowe przy mundurach, dokumentują procedury policyjne i mają chronić funkcjonariuszy przed napaściami. Jeśli jednak do takich naruszeń dojdzie, nagrania z kamer i nagrania audio mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy. Co to oznacza w praktyce? Zasadniczo funkcjonariusze odpowiedzialni za kamery noszą na mundurach napis "Videoaufzeichnung" (nagranie wideo), aby użycie techniki wideo było rozpoznawalne zarówno dla niezaangażowanych osób trzecich, jak i dla osób zainteresowanych. Przed włączeniem sprzętu dana osoba jest informowana, że sytuacja jest nagrywana. Aktywacja nagrywania jest dodatkowo sygnalizowana wizualnie. Wszystkie nagrania wideo z kamer osobistych są z reguły zabezpieczane na 28 dni. Materiał wideo jest automatycznie usuwany, chyba że zostanie wykorzystany jako dowód w postępowaniu karnym lub w ściganiu wykroczeń administracyjnych.

Wymagania prawne dotyczące używania kamer osobistych

Wymagania prawne dotyczące stosowania kamer na ciele wynikają z ustawy o policji i porządku w Dolnej Saksonii. Zgodnie z nią policja może, pod pewnymi warunkami, używać urządzeń rejestrujących noszonych na ciele do jawnego rejestrowania obrazu i dźwięku w przestrzeni publicznej podczas wykonywania czynności mających na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu lub ściganie przestępstw lub wykroczeń administracyjnych. "Poza ochroną policjantów i osób trzecich przed aktami przemocy, dzięki nagraniom audiowizualnym praca policji staje się również jak najbardziej przejrzysta" - twierdzi Wallenhorst.

>> Nasze rozwiązania Bodycam dla Policji

Zastosowane produkty

Profesjonalna kamera BodyCam T2 - ZEPCAM

T2+ Bodycam

Więcej informacji >

Profesjonalne kamery do selfie - ZEPCAM

Inteligentna stacja dokująca

Więcej informacji >

Share This