Smart ZEPCAM-dockningsstationer

Ingen bodycam-lösning är komplett utan en dockningsstation. ZEPCAM:s smarta dockningsstation är den enda dockningsstation som finns kommersiellt tillgänglig idag med integrerad SSD-lagringskapacitet.

Kontakta oss
Kroppskameror ZEPCAM runda nedan

Vad är ZEPCAMs smarta dockningsstationer?

Våra dockningsstationer gör det möjligt att buffra data för att optimera nätverkskapaciteten. Detta gör det möjligt att snabbt och ekonomiskt ladda batterierna i kroppskameror, vilket hjälper dig att arbeta så effektivt som möjligt. Av säkerhetsskäl överförs inspelningarna från T2+ till den interna AES256-krypterade SSD-enheten. När inspelningarna från SSD:n överförs till servern sker detta med en krypterad AES256-länk. T2+-kameror autentiseras av servern.

Professionella kroppskameror Smart Docking Stations - ZEPCAM

Viktiga funktioner

Kroppskameror ikon-markering
4 eller 8 vikar
Kroppskameror ikon-markering
Dynamiskt användar-ID för poolad användning av kroppskameror
Kroppskameror ikon-markering
4 timmars laddningstid
Kroppskameror ikon-markering
Den senaste AES 256-bitars krypteringsstandarden
Kroppskameror ikon-markering
Gigabit ethernet till servern
Kroppskameror ikon-markering
SSD-lagring för att möjliggöra buffring av data