Delstaten Niedersachsen (DE) börjar införa ZEPCAM-kamerautrustning

Poliserna vid polisinspektionen (PI) Wilhelmshaven/Friesland i Tyskland använder nu ZEPCAM-kameror över hela delstaten. Efter omfattande utbildningsåtgärder har de första enheterna distribuerats till polisstationerna och används nu.

Kroppskameror ZEPCAM runda nedan

Detta föregicks av en landsomfattande testfas i delstaten Niedersachsen, som inleddes för cirka tre år sedan och som ledde till slutsatsen att kroppskameror har en deeskalerande effekt. "Det är oacceptabelt att poliser attackeras eller hindras från att utföra sina uppgifter", förklarar Markus Wallenhorst, verksamhetschef vid polisinspektionen i Wilhelmshaven/Friesland. "Från och med nu kommer kroppskameror att användas som en resurs för självförsvar samt för objektiv driftsdokumentation och vid behov efterföljande bevarande av bevis", förklarar Wallenhorst.

Kroppskameror avsedda att skydda poliser

Kroppskamerorna bärs av insatsstyrkorna på deras uniformer, dokumenterar polisförfaranden och är avsedda att skydda poliserna från övergrepp. Om sådana kränkningar ändå inträffar kan kamera- och ljudinspelningarna fortfarande användas som bevis. Vad innebär detta i praktiken? I princip bär de tjänstemän som ansvarar för kamerorna ordet "Videoaufzeichnung" (videoinspelning) på sina uniformer för att se till att användningen av videoteknik är igenkännbar för oinblandade tredje parter samt för de berörda personerna. Innan utrustningen sätts igång informeras den berörda personen om att situationen spelas in. Aktiveringen av inspelningen signaleras dessutom visuellt. Alla videoinspelningar med hjälp av kroppskameror är i allmänhet säkrade i 28 dagar. Videomaterialet raderas automatiskt om det inte används som bevismaterial för straffrättsliga åtal eller för åtal för administrativa brott.

Rättsliga krav för användning av kroppskameror

De rättsliga kraven för användning av kroppskameror följer av Niedersachsens polis- och ordningslag. Enligt denna lag får polisen under vissa förutsättningar använda inspelningsutrustning som bärs på kroppen för att göra bild- och ljudupptagningar öppet på offentliga platser när de utför åtgärder för att avvärja fara eller för att beivra brott eller administrativa överträdelser. "Förutom att skydda poliser och tredje man från våldshandlingar görs polisarbetet också så transparent som möjligt med hjälp av audiovisuella inspelningar", enligt Wallenhorst.

>> Våra Bodycam-lösningar för polismyndigheter

Produkter som används

Professionell BodyCam T2 - ZEPCAM

T2+ Bodycam

Mer information >

Professionella kroppskameror Smart Docking Stations - ZEPCAM

Smart dockningsstation

Mer information >

Dela detta