Тринадесет съвета за прилагане на програма за телесни камери в затворите 

Тринайсет съвета за прилагане на програма за телесни камери в затворите Въвеждането на камери за носене на тялото в затворническата индустрия може значително да повиши безопасността, отчетността и прозрачността. В комбинация със стационарните камери те предлагат оптимални и разнообразни гледни точки, като осигуряват...

Стратегическите ползи от телесните камери за благосъстоянието на служителите и набирането на персонал

Стратегическите ползи от телесните камери за благосъстоянието на служителите и набирането на персонал В днешния динамичен пазар на труда компаниите постоянно се сблъскват с предизвикателството да предоставят уникални предимства, за да привлекат и задържат най-добрите таланти. Телесните камери се превръщат в иновативен инструмент в тази област....

ZEPCAM: Осигуряване на неприкосновеност на личния живот в решенията за телесни камери

ZEPCAM: Потенциалните клиенти често изразяват загриженост за неприкосновеността на личния живот при внедряването на решения за камери, носени от тялото (BWC). Изключително важно е тези неясноти да бъдат разгледани ясно и изчерпателно, за да се гарантира, че ползите от използването на...