Τα οφέλη των bodycams για τους φρουρούς ασφαλείας

Τα οφέλη των bodycams για τους φρουρούς ασφαλείας Οι κάμερες σώματος έχουν εισαχθεί σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής ασφάλειας. Από νοσοκομεία έως καταστήματα και ασφάλεια χώρων, οι κάμερες σώματος έχουν τύχει θετικής υποδοχής από τον κλάδο της ασφάλειας. Τα οφέλη που παρέχουν οι κάμερες σώματος στους...

Η κάμερα σώματος Livestreaming υποστηρίζει την επικοινωνία και την ασφάλεια των επαγγελματιών πρώτης γραμμής  

Η Livestreaming bodycam υποστηρίζει την επικοινωνία και την ασφάλεια των επαγγελματιών πρώτης γραμμής Η Livestreaming bodycam ZEPCAM T3 υποστηρίζει την DeltaSafe Groep με βελτιωμένη επικοινωνία και ασφάλεια. Η DeltaSafe Groep βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ασφάλειας στο Άμστερνταμ και στην...

Μελέτη περίπτωσης: ZEPCAM

Ασφαλέστεροι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με το ZEPCAM Οι εργαζόμενοι ασφαλείας στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Leiden (LUMC) δέχονται κατά μέσο όρο 300 αναφορές επίθεσης ετησίως (σχεδόν 1 ανά ημέρα). Απαιτούνται νέα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής bodycams. Ποιες προκλήσεις έκαναν...