ΈΚΔΟΣΗ ΈΚΔΟΣΗΣ 20.0.2.11

Σημειώσεις έκδοσης 20.0.2.11 Η ZEPCAM προσθέτει συνεχώς νέες λειτουργίες στα προϊόντα της και τα βελτιστοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Τι έχει αλλάξει; Ανακαλύψτε τα πιο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά από τις Σημειώσεις έκδοσης 20.0.2.11 παρακάτω. Κύρια σημεία των νέων χαρακτηριστικών...

ΈΚΔΟΣΗ ΈΚΔΟΣΗΣ: 20.0.1.21

Προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, η ZEPCAM προσθέτει συνεχώς νέα χαρακτηριστικά και βελτιστοποιεί τα προϊόντα της. Ανακαλύψτε τα πιο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά παρακάτω και μάθετε αν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές για να αναβαθμίσετε το σύστημά σας. Τα κυριότερα σημεία των νέων...