Tapaustutkimus: turvallisempia liikennevalvojia ZEPCAMin avulla

Jyväskylän kaupungin liikennevalvojat ovat parin viime vuoden aikana nähneet yhä enemmän uhkaavia tapauksia tehtäviään hoitaessaan. Millaisia haasteita liikennevalvojat kohtasivat ja mikä oli ratkaisu?

Kehon kamerat ZEPCAM round below

Haaste

Jyväskylän kaupungin pysäköinninvalvontaan kuuluu yhdeksän liikennevalvojaa ja se on osa liikenne- ja viheralueita. Se kuuluu kaupunkisuunnitteluun ja kaupunki-infrastruktuuriin. Jyväskylän kaupunki on 143 000 asukkaan väestömäärällään Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki.

Koska turvallisuus on tärkeä osa Jyväskylän pysäköinninvalvonnan arvolupausta, aggressiivisten välikohtausten lisääntymistä ei voitu hyväksyä. Paikallisen järjestyksenvalvonnan työturvallisuutta oli parannettava ja häiritsevää käyttäytymistä heitä kohtaan vähennettävä.

Huhtikuussa 2020 kaupungin vartijoille ja katujen töiden luvista sekä rakennustyömaista vastaaville virkailijoille annettiin kehyskamerat. Bodycamin käyttö on erinomainen lisä pysäköinninvalvonnan nykyisiin turvatoimiin. Tarkoituksena on varmistaa, että liikennevalvojat voivat lieventää tai poistaa jännitteitä ja taata lisäturvaa. Ratkaisun oli täytettävä useita haastavia vaatimuksia:

 

  • Tietoturvallisuus oli äärimmäisen tärkeää.
  • Tietojen oli kuljettava olemassa olevan tietoverkon kautta. Tämä tarkoittaa, että tietojen saatavuutta rajoitettiin, ja verkon ylikuormituksen vaaraa ja muiden järjestelmien mahdollisia kielteisiä vaikutuksia verkkoon oli seurattava huolellisesti.

Käytetyt tuotteet

Ammattimainen BodyCam T2 - ZEPCAM

T2+ Bodycam

Lisätietoja >

Ammattikäyttöön tarkoitetut kehokamerat Smart Docking Stations - ZEPCAM

Älykäs telakointiasema

Lisätietoja >

Bodycam GPS-sijainti - ZEPCAM Manager 2

ZEPCAM Manager

Lisätietoja >

Ratkaisu

Jyväskylän kaupungin pysäköinninvalvonta valitsi ZEPCAM T2+ -ratkaisun. Kyseessä on loputtomasti skaalautuva ratkaisu, joka koostuu laitteisto- ja ohjelmistokomponenteista. Käyttäjiä ja kehokameroita voidaan lisätä sitä mukaa kuin niitä lisätään ilman rajoituksia. Kamerat ovat mukavia käyttää, ja pysäköinninvalvonta on todennut, että niitä on helppo käyttää. Myös ZEPCAM-vartalokameroiden erinomaista äänen- ja kuvanlaatua pidetään erittäin tyydyttävänä. Telakointiasemat ovat tärkeä osa ratkaisua. Ne mahdollistavat paitsi tietojen nopean lataamisen myös säätelevät tietoverkon kautta kulkevan tiedon määrää ja varmistavat, että verkko pystyy käsittelemään kaiken tiedon ilman, että se vaikuttaa kielteisesti muihin järjestelmiin.

Laitteen ja ohjelmiston integroitu lähestymistapa mahdollistaa nopean ja helpon videonhallinnan, ja se on kaikkien tietoturvastandardien mukainen. ZEPCAM tarjoaa myös erinomaista asiakastukea kaikissa vaiheissa asennuksesta koulutukseen ja käyttöönottoon. 

 

 

Professional Bodycams ZEPCAM Quote

Henkilökamerat ovat vähentäneet huomattavasti väkivaltaisten välikohtausten, kuten poliiseihin kohdistuvan sanallisen ja fyysisen uhkailun, määrää.

Eija Rossi

Jyväskylän kaupungin pysäköinninvalvonnan palveluohjaaja.

Tulokset

Arvioinnit osoittavat, että työntekijät suhtautuvat kehokameroiden käyttöön myönteisesti. Jyväskylän kaupungin pysäköinninvalvonta oli jo saanut positiivista palautetta ZEPCAM-bodycameista muista kaupungeista, joissa kamerat oli otettu käyttöön, ja tämä pätee myös heihin. Liikennevalvojat ovat sitä mieltä, että bodycamit ovat ehdottoman tarpeellisia ja että ne parantavat merkittävästi heidän työturvallisuuttaan. Kehokamerat ovat vaikuttaneet myönteisesti tilanteisiin, joissa liikennevalvojat kohtaavat vaikeita ja joskus jopa aggressiivisia asiakkaita. Suurin osa uhkaavista tapauksista on hävinnyt, ja usein kyseinen henkilö rauhoittuu, kun hän huomaa, että liikennevalvojalla on bodycam tai että se tallentaa.

Luvut tukevat sitä tosiasiaa, että kehokamerat ovat vähentäneet huomattavasti väkivaltaisten välikohtausten määrää (mukaan lukien poliiseihin kohdistuva sanallinen ja fyysinen uhkailu). On tapahtunut 20% vaaratilanteiden väheneminen vuoden aikana sen jälkeen, kun kehokamerat otettiin käyttöön huhtikuussa 2020. Henkikameroiden käyttöönoton jälkeen on raportoitu vain neljästä uhkaavasta välikohtauksesta, joista kolmessa uhkauksen aiheuttaja ei nähnyt kameraa esimerkiksi pimeyden vuoksi. Liikennevalvojien myönteinen suhtautuminen bodycameihin on vain lisääntynyt, koska videomateriaalista voi olla hyötyä rikostutkinnassa, jos kyseessä on mahdollisesti uhkaava välikohtaus. Nämä myönteiset tulokset ovat johtaneet siihen, että pysäköinninvalvonta on päättänyt sallia liikennevalvojien jatkaa bodycamin käyttöä.

Opetukset

Jyväskylän pysäköinninvalvonnassa opetellaan jatkuvasti arvioimaan, milloin ja miten bodycamia kannattaa käyttää. Sen lisäksi, että liikennevalvojien ilmestyminen paikalle bodycam-kameran kanssa on de-eskaloinut ja vähentänyt väkivaltaisten välikohtausten määrää, käyttöönotolla on ollut myös psykologinen vaikutus ihmisiin. Yksi Jyväskylän liikennevalvojista kohtasi henkilön, jonka kanssa hän huomasi tämän yhtäkkiä rauhoittuneen ja tuijottavan keskittyneesti hänen rintaansa, johon kamera on normaalisti kiinnitetty. Sitten hän tajusi, että oli unohtanut kiinnittää kroppakameran (rintaan oli kiinnitetty vain magneettikiinnike). Kyseinen henkilö oli kuitenkin jo rauhoittunut. Tämä osoittaa, että pelkkä tieto siitä, että alueella käytetään henkilökameroita, riittää joskus rauhoittamaan ihmisiä. Tämä puolestaan korostaa, että kansalaisille on tärkeää tiedottaa tulevasta henkilökameran käytöstä. Pysäköinninvalvonta käyttää mielellään ZEPCAM-bodycameja jatkossakin.

 

Tietoja ZEPCAMista

Vuodesta 2009 lähtien ZEPCAM on pyrkinyt tekemään yhteiskunnasta turvallisemman. Nykyään yli 500 asiakasta yli 40 maassa käyttää ZEPCAMin ammattikäyttöön tarkoitettuja turvakameraratkaisuja suojellakseen ja tukeakseen etulinjan ammattilaisiaan silloin, kun se on todella tärkeää, ja parantaakseen työoloja ja tehokkuutta eri etulinjan toimialoilla. ZEPCAM koostuu kehokameroista, videonhallintajärjestelmästä ja hosting-ratkaisuista, ja se tarjoaa etulinjan ammattilaisille ja heidän esimiehilleen välineet, joiden avulla he voivat tehdä työnsä turvallisesti ja kerätä todistusaineistoa, joka kestää oikeudenkäynnin.

>> Bodycam-ratkaisumme lainvalvontaviranomaisille

 

Jaa tämä