Условия за ползване за https://zepcam.com

С използването на сайта се счита, че сте приели тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване, моля, въздържайте се от достъп до или използване на Сайта.

 

Bodycams ZEPCAM кръг по-долу

Добре дошли в www.zepcam.com!

Тези срокове и условия очертават правилата и нормите за използване на уебсайта на ZEPCAM BV, който се намира на адрес https://zepcam.com.

С достъпа до този уебсайт ZEPCAM приема, че приемате тези условия. Не продължавайте да използвате www.zepcam.com, ако не сте съгласни или не приемате всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност и Уведомлението за отказ от отговорност, както и към всички споразумения: "Клиент", "Вие" и "Вашето" се отнася за Вас, лицето, което влиза в този уебсайт и се съобразява с условията на Дружеството. "Дружеството", "Ние", "Ние", "Нашето" и "Нас", се отнася за нашето Дружество. "Страна", "Страните" или "Нас", се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички термини се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел да се посрещнат нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги на Дружеството, в съответствие с и при спазване на преобладаващото законодателство на Нидерландия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, писане с главни букви и/или той/тя или те, се приема за взаимозаменяемо и следователно за отнасящо се до същото.

Бисквитки

Използваме бисквитки. С достъпа до www.zepcam.com вие се съгласявате да използвате бисквитки в съгласие с правилата на ZEPCAM BV. Политика за поверителност.

Повечето интерактивни уебсайтове използват "бисквитки", за да могат да извличат данните на потребителя при всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да се осигури функционалността на определени области, за да се улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньорски/рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, ZEPCAM BV и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на www.zepcam.com. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от www.zepcam.com за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, определени в настоящите общи условия.

Не трябва:

 • Препубликуване на материали от www.zepcam.com
 • Продажба, отдаване под наем или сублицензиране на материали от www.zepcam.com
 • Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материали от www.zepcam.com
 • Преразпространение на съдържание от www.zepcam.com

Настоящото споразумение започва да се прилага от датата на настоящия документ.

Някои части на този уебсайт дават възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. ZEPCAM BV не филтрира, не редактира, не публикува и не преглежда коментарите, преди те да се появят на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на ZEPCAM BV,нейните агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. Доколкото е позволено от приложимите закони, ZEPCAM BV не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или претърпени в резултат на използването и/или публикуването и/или появата на Коментарите на този уебсайт.

ZEPCAM BV си запазва правото да следи всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да бъдат счетени за неподходящи, обидни или нарушаващи настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и декларирате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и разполагате с всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително, но не само, авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментарите не съдържат клеветнически, обидни, неприлични или други незаконни материали, които нарушават неприкосновеността на личния живот.
 • Коментарите няма да се използват за набиране или насърчаване на бизнес или обичаи, или за представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на ZEPCAM BV неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и разрешаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всички Ваши коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзки към нашето съдържание

Следните организации могат да се свързват с нашия Уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Търсачки;
 • Новинарски организации;
 • Дистрибуторите на онлайн указатели могат да поставят връзки към нашия Уебсайт по същия начин, по който поставят хипервръзки към Уебсайтовете на други фирми, включени в списъка; и
 • Акредитирани предприятия в цялата система, с изключение на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и групи за набиране на средства за благотворителност, които не могат да използват хипервръзки към нашия уебсайт.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, с публикации или с друга информация на Уебсайта, стига връзката да е: (а) не е по никакъв начин заблуждаваща; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на страната, към която се препраща.

Можем да разглеждаме и одобряваме други заявки за връзка от следните видове организации:

 • общоизвестни източници на потребителска и/или бизнес информация;
 • сайтове на общността dot.com;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • дистрибутори на онлайн каталози;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и
 • образователни институции и търговски асоциации.

Ще одобрим заявките за връзки от тези организации, ако решим това: (а) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно за себе си или за акредитираните от нас фирми; (б) организацията няма никакви негативни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на ZEPCAM BV; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, стига връзката да е: (а) по никакъв начин не е заблуждаваща; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на страната, към която се препраща.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване с нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до ZEPCAM BV. Моля, включете Вашето име, името на Вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на Вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да поставите връзка към нашия Уебсайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към които бихте искали да поставите връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да използват хипервръзки към нашия Уебсайт, както следва:

 • чрез използване на нашето корпоративно име; или
 • чрез използване на единния локатор на ресурсите, към който се препраща; или
 • Чрез използване на всяко друго описание на нашия Уебсайт, към който се препраща, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на препращащата страна.

Няма да бъде позволено използването на логото на ZEPCAM BV или други произведения на изкуството за свързване, ако няма лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение нямате право да създавате рамки около нашите Уебстраници, които променят по какъвто и да е начин визуалното представяне или външния вид на нашия Уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за съдържание, което се появява на Вашия Уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички искове, които възникват на Вашия Уебсайт. На никой Уебсайт не трябва да се появяват връзки, които могат да се тълкуват като клеветнически, непристойни или криминални, или които нарушават, по друг начин нарушават или пропагандират нарушаването или друго нарушаване на права на трети лица.

Вашата поверителност

Моля, прочетете нашите Политика за поверителност.

Запазване на права

Запазваме си правото да поискаме от вас да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия Уебсайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия Уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да променяме тези общи условия и политиката за свързване по всяко време. С постоянното свързване към нашия Уебсайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за свързване и да ги спазвате.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако откриете на нашия Уебсайт връзка, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате във всеки един момент. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме задължени да го направим или да Ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; не обещаваме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен или че материалите на уебсайта ще бъдат актуализирани.

Отказ от отговорност

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 • ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
 • да ограничавате или изключвате нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне;
 • да ограничаваме нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
 • да изключвате нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните на отговорността, посочени в този раздел и на други места в настоящия отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) уреждат всички отговорности, произтичащи от отказа от отговорност, включително отговорности, произтичащи от договор, от непозволено увреждане и от нарушение на законово задължение.

Доколкото уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние не носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.

Приложимо право и юрисдикция

Цялото правно отношение между Клиента и ZEPCAM се урежда от холандското законодателство. Споровете, произтичащи от правоотношенията между Клиента и ZEPCAM, се отнасят само до съда в Амстердам, освен ако ZEPCAM не заяви предпочитание за отнасяне на спора за разрешаване до друг компетентен съдебен орган, холандски или друг.

Нашите данни за контакт:

ZEPCAM BV

Hogeweg 29
5301 LB Zaltbommel
Нидерландия

Свържете се с нас