Pogoji uporabe za https://zepcam.com

Z uporabo spletnega mesta se šteje, da ste sprejeli te pogoje uporabe. Če se s temi pogoji uporabe ne strinjate, ne dostopajte do spletnega mesta ali ga ne uporabljajte.

 

Bodycams ZEPCAM krog spodaj

Dobrodošli na www.zepcam.com!

Na spletni strani . pogoji in določila opis pravil in predpisov za uporabo spletnega mesta družbe ZEPCAM BV, ki se nahaja na naslovu https://zepcam.com.

Z dostopom do tega spletnega mesta družba ZEPCAM domneva, da sprejemate te pogoje. Če se ne strinjate ali ne sprejemate vseh pogojev, navedenih na tej strani, ne uporabljajte še naprej spletne strani www.zepcam.com.

Naslednja terminologija velja za te pogoje, izjavo o zasebnosti in obvestilo o zavrnitvi odgovornosti ter vse pogodbe: V primeru, da se na tem spletnem mestu prijavite vi, se "stranka", "vi" in "vaš" nanaša na vas, osebo, ki se prijavlja na to spletno mesto in izpolnjuje pogoje družbe. "Podjetje", "mi", "mi", "naše" in "nas" se nanaša na naše podjetje. "Stranka", "Stranke" ali "Mi" se nanaša na stranko in na nas. Vsi izrazi se nanašajo na ponudbo, sprejem in upoštevanje plačila, potrebnega za izvedbo postopka naše pomoči stranki na najprimernejši način z izrecnim namenom izpolnitve strankine potrebe v zvezi z zagotavljanjem navedenih storitev podjetja, v skladu s prevladujočo nizozemsko zakonodajo in ob upoštevanju le-te. Vsaka uporaba zgornje terminologije ali drugih besed v ednini, množini, veliki začetnici in/ali on/ona ali oni se šteje za zamenljivo in se zato nanaša na isto.

Piškotki

Uporabljamo piškotke. Z dostopom do spletne strani www.zepcam.com ste se strinjali z uporabo piškotkov v skladu s pravili družbe ZEPCAM BV. Pravilnik o zasebnosti.

Večina interaktivnih spletnih mest uporablja piškotke, ki nam omogočajo, da pridobimo podatke o uporabniku ob vsakem obisku. Naše spletno mesto uporablja piškotke za omogočanje funkcionalnosti določenih področij, da bi ljudem, ki obiščejo naše spletno mesto, olajšali obisk. Piškotke lahko uporabljajo tudi nekateri naši pridruženi/oglaševalski partnerji.

Licenca

Če ni navedeno drugače, so ZEPCAM BV in/ali njegovi izdajatelji licenc lastniki pravic intelektualne lastnine za vse gradivo na spletni strani www.zepcam.com. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Do tega s spletne strani www.zepcam.com lahko dostopate za lastno uporabo ob upoštevanju omejitev, določenih v teh pogojih.

Ne smete:

 • Ponovna objava gradiva s spletne strani www.zepcam.com
 • Prodaja, najem ali podlicenciranje gradiva s spletne strani www.zepcam.com
 • razmnoževanje, podvajanje ali kopiranje gradiva s spletne strani www.zepcam.com.
 • Preoblikovanje vsebine s spletne strani www.zepcam.com

Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa tega sporazuma.

Del tega spletnega mesta ponuja uporabnikom možnost, da na določenih področjih objavljajo in izmenjujejo mnenja in informacije. Družba ZEPCAM BV ne filtrira, ureja, objavlja ali pregleduje komentarjev pred njihovo prisotnostjo na spletnem mestu. Komentarji ne odražajo stališč in mnenj družbe ZEPCAM BV, njenih zastopnikov in/ali podružnic. Komentarji izražajo stališča in mnenja osebe, ki jih je objavila. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba ZEPCAM BV ni odgovorna za Komentarje ali za kakršno koli odgovornost, škodo ali stroške, povzročene in/ali nastale zaradi uporabe in/ali objave in/ali pojava Komentarjev na tem spletnem mestu.

Družba ZEPCAM BV si pridržuje pravico, da spremlja vse komentarje in odstrani vse komentarje, ki se lahko štejejo za neprimerne, žaljive ali kršijo te pogoje.

Zagotavljate in izjavljate, da:

 • Upravičeni ste do objave komentarjev na našem spletnem mestu in imate za to vsa potrebna dovoljenja in soglasja;
 • Komentarji ne posegajo v nobeno pravico intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patenti ali blagovnimi znamkami katere koli tretje osebe;
 • Komentarji ne vsebujejo žaljivega, obrekovalnega, žaljivega, nespodobnega ali kako drugače nezakonitega gradiva, ki posega v zasebnost.
 • Komentarji se ne bodo uporabljali za nagovarjanje ali spodbujanje poslovanja ali običajev ali predstavljanje komercialnih dejavnosti ali nezakonitih dejavnosti.

Družbi ZEPCAM BV podeljujete neizključno licenco za uporabo, razmnoževanje, urejanje in pooblaščanje drugih za uporabo, razmnoževanje in urejanje vseh vaših komentarjev v vseh oblikah, formatih ali medijih.

Hiperpovezave na našo vsebino

Naslednje organizacije se lahko povežejo z našim spletnim mestom brez predhodne pisne odobritve:

 • vladne agencije;
 • Iskalniki;
 • Novičarske organizacije;
 • Distributerji spletnih imenikov lahko vzpostavijo povezavo do našega spletnega mesta na enak način, kot vzpostavijo povezavo do spletnih mest drugih podjetij, ki so navedena na seznamu, in
 • Akreditirana podjetja v celotnem sistemu, razen neprofitnih organizacij, dobrodelnih nakupovalnih središč in skupin za zbiranje sredstev za dobrodelne namene, ki ne smejo vzpostaviti hiperpovezave do našega spletnega mesta.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, publikacijami ali drugimi informacijami na spletnem mestu, če je povezava ustrezna: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne pomeni lažnega namigovanja na sponzorstvo, potrditev ali odobritev stranke, ki povezuje, in njenih izdelkov in/ali storitev; in (c) spada v kontekst spletnega mesta stranke, ki povezuje.

Upoštevamo in odobrimo lahko tudi druge zahteve za povezave naslednjih vrst organizacij:

 • splošno znanih virov informacij za potrošnike in/ali podjetja;
 • spletna mesta skupnosti dot.com;
 • združenja ali druge skupine, ki zastopajo dobrodelne organizacije;
 • distributerji spletnih imenikov;
 • spletni portali;
 • računovodska, odvetniška in svetovalna podjetja ter
 • izobraževalne ustanove in trgovinska združenja.

Zahtevke za povezavo iz teh organizacij bomo odobrili, če se bomo tako odločili: (a) zaradi povezave ne bomo imeli neugodnega mnenja o sebi ali o naših akreditiranih podjetjih; (b) organizacija pri nas nima negativnih zapisov; (c) korist, ki nam jo prinaša vidnost hiperpovezave, odtehta odsotnost družbe ZEPCAM BV; in (d) povezava je v okviru splošnih informacij o virih.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, če je povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne pomeni lažnega namigovanja na sponzorstvo, potrditev ali odobritev stranke, na katero se povezuje, in njenih izdelkov ali storitev; in (c) spada v kontekst spletnega mesta stranke, na katero se povezuje.

Če ste ena od organizacij iz odstavka 2 zgoraj in želite vzpostaviti povezavo z našim spletnim mestom, nas morate o tem obvestiti tako, da pošljete elektronsko sporočilo družbi ZEPCAM BV. Navedite svoje ime, ime organizacije, kontaktne podatke ter URL vašega spletnega mesta, seznam vseh URL-jev, s katerih nameravate vzpostaviti povezavo do našega spletnega mesta, in seznam URL-jev na našem spletnem mestu, na katere želite vzpostaviti povezavo. Na odgovor počakajte 2-3 tedne.

Odobrene organizacije lahko vzpostavijo hiperpovezavo do našega spletnega mesta na naslednji način:

 • z uporabo imena našega podjetja ali
 • z uporabo enotnega iskalnika virov, na katerega se povezuje, ali
 • z uporabo kakršnega koli drugega opisa našega spletnega mesta, na katerega se povezuje, ki je smiseln v kontekstu in obliki vsebine na spletnem mestu stranke, ki vzpostavlja povezavo.

Brez licenčne pogodbe o blagovni znamki ne bo dovoljena uporaba logotipa družbe ZEPCAM BV ali drugih umetniških del za povezovanje.

iFrames

Brez predhodne odobritve in pisnega dovoljenja ne smete ustvariti okvirov okoli naših spletnih strani, ki na kakršen koli način spreminjajo vizualno predstavitev ali videz naše spletne strani.

Odgovornost za vsebino

Ne odgovarjamo za nobeno vsebino, ki se pojavi na vaši spletni strani. Strinjate se, da nas boste zaščitili in branili pred vsemi zahtevki, ki se pojavijo na vaši spletni strani. Na nobeni Spletni strani se ne sme pojaviti povezava(-e), ki bi se lahko razlagala kot žaljiva, nespodobna ali kazniva ali ki krši, drugače krši ali zagovarja kršitev ali drugo kršenje pravic tretjih oseb.

Vaša zasebnost

Preberite naše Pravilnik o zasebnosti.

Pridržanje pravic

Pridržujemo si pravico, da od vas zahtevamo, da odstranite vse povezave ali katero koli posamezno povezavo do našega spletnega mesta. Potrjujete, da boste na zahtevo takoj odstranili vse povezave do našega spletnega mesta. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje in politiko povezav. Z nenehnim povezovanjem z našo spletno stranjo se strinjate, da ste zavezani tem pogojem in določilom za povezovanje in jih upoštevate.

Odstranitev povezav z našega spletnega mesta

Če na našem spletnem mestu najdete povezavo, ki je iz kakršnega koli razloga žaljiva, nas lahko kadar koli kontaktirate in obvestite. Prošnje za odstranitev povezav bomo preučili, vendar tega nismo dolžni storiti ali vam neposredno odgovoriti.

Ne zagotavljamo, da so informacije na tem spletnem mestu pravilne, ne jamčimo za njihovo popolnost ali točnost; prav tako ne obljubljamo, da bo spletno mesto še naprej na voljo ali da bo gradivo na njem posodobljeno.

Izjava o omejitvi odgovornosti

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vse izjave, jamstva in pogoje v zvezi z našim spletnim mestom in uporabo tega spletnega mesta. Nobena določba te izjave o omejitvi odgovornosti ne bo:

 • omejiti ali izključiti našo ali vašo odgovornost za smrt ali telesno poškodbo;
 • omejiti ali izključiti naše ali vaše odgovornosti za goljufijo ali goljufivo zavajanje;
 • omejiti katero koli našo ali vašo odgovornost na način, ki ni dovoljen v skladu z veljavno zakonodajo; ali
 • izključuje naše ali vaše obveznosti, ki jih po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti.

Omejitve in prepovedi odgovornosti, določene v tem razdelku in drugje v tem izjavljanju o omejitvi odgovornosti: (a) so predmet prejšnjega odstavka; in (b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz tega izjavljanja o omejitvi odgovornosti, vključno s pogodbenimi in odškodninskimi obveznostmi ter obveznostmi zaradi kršitve zakonskih obveznosti.

Dokler so spletno mesto ter informacije in storitve na njem na voljo brezplačno, nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo.

Veljavno pravo in pristojnost

Celotno pravno razmerje med stranko in družbo ZEPCAM ureja nizozemsko pravo. Spori, ki izhajajo iz pravnih razmerij med stranko in družbo ZEPCAM, se predložijo samo sodišču v Amsterdamu, razen če družba ZEPCAM izrazi željo, da se spor predloži v reševanje drugemu pristojnemu nizozemskemu ali drugemu sodnemu organu.

Naši kontaktni podatki:

ZEPCAM BV
Delftechpark 17-19
2628XJ Delft
Nizozemska

Pišite nam