Warunki korzystania z serwisu https://zepcam.com

Uznaje się, że korzystając z witryny, użytkownik akceptuje niniejsze warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki użytkowania, prosimy o powstrzymanie się od dostępu lub korzystania z Witryny.

 

Bodycams ZEPCAM runda poniżej

Witamy na stronie www.zepcam.com!

Te zasady i warunki przedstawia zasady i regulamin korzystania z witryny internetowej firmy ZEPCAM BV, znajdującej się pod adresem https://zepcam.com.

Poprzez wejście na tę stronę ZEPCAM zakłada, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z www.zepcam.com jeśli nie zgadzasz się lub nie akceptujesz wszystkich warunków i zasad podanych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżeń oraz wszystkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i przestrzegającej zasad i warunków Spółki. "Firma", "My", "Nasz" i "Nas" odnoszą się do naszej Firmy. "Strona", "Strony" lub "My" odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług Firmy, zgodnie i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Holandii. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako wymienne i dlatego odnoszą się do tego samego.

Ciasteczka

Korzystamy z plików cookie. Wchodząc na stronę www.zepcam.com, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z zasadami ZEPCAM BV. Polityka prywatności.

Większość interaktywnych witryn internetowych korzysta z plików cookie, które umożliwiają pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą witrynę w celu umożliwienia działania pewnych obszarów, aby ułatwić korzystanie z niej osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych/reklamowych również mogą używać plików cookie.

Licencja

O ile nie stwierdzono inaczej, ZEPCAM BV i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na www.zepcam.com. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z www.zepcam.com dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 • Ponownie opublikuj materiały z www.zepcam.com
 • Sprzedaż, wynajem lub udzielanie sublicencji na materiały z witryny www.zepcam.com.
 • Powielanie, powielanie lub kopiowanie materiałów ze strony www.zepcam.com.
 • Redystrybucja treści z witryny www.zepcam.com

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia.

Część niniejszej strony internetowej oferuje użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w pewnych obszarach strony. ZEPCAM BV nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii ZEPCAM BV, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieściły. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ZEPCAM BV nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze, ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

ZEPCAM BV zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze Zasady i Warunki.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

 • Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to uczynić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów ani znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane w celu pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej, zwyczajów lub prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym przyznajesz ZEPCAM BV niewyłączną licencję na używanie, reprodukcję, edycję i upoważnianie innych do używania, reprodukcji i edycji Twoich komentarzy w jakiejkolwiek i wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszej zawartości

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą zamieszczać łącza do naszej witryny w taki sam sposób, w jaki zamieszczają łącza do witryn innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane Przedsiębiorstwa w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych zajmujących się działalnością charytatywną oraz grup zajmujących się zbieraniem funduszy na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji o Witrynie, pod warunkiem, że takie łącze (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub aprobaty strony linkującej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o umieszczenie linków od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i/lub przedsiębiorstw;
 • witryny społecznościowe dot.com;
 • stowarzyszeń lub innych grup reprezentujących organizacje charytatywne;
 • dystrybutorów katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzamy wnioski o zamieszczenie linku od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy postrzegani w sposób niekorzystny dla nas samych lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów w naszej bazie danych; (c) korzyści dla nas wynikające z widoczności hiperłącza rekompensują brak obecności ZEPCAM BV; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej pod warunkiem, że link ten (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub aprobaty strony linkującej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej strony, musisz nas o tym poinformować wysyłając e-mail do ZEPCAM BV. Prosimy podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe oraz adres URL swojej strony, listę adresów URL, z których zamierzasz linkować do naszej strony oraz listę adresów URL na naszej stronie, do których chciałbyś linkować. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • poprzez użycie naszej nazwy firmowej; lub
 • poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi łącze; lub
 • Poprzez użycie innego opisu naszej Strony, do której kieruje link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie, na której znajduje się link.

Nie zezwala się na wykorzystanie logo ZEPCAM BV lub innych elementów graficznych do linkowania, jeśli nie zawarto umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się na Witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawią się na jego Stronie. Na żadnej Stronie nie powinny pojawiać się linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają, lub zachęcają do naruszenia lub innego pogwałcenia praw osób trzecich.

Prywatność użytkownika

Zapoznaj się z naszymi Polityka prywatności.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub poszczególnych łączy do naszej Witryny. Użytkownik zgadza się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad zamieszczania linków w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli na naszej Stronie znajdziesz link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy bezpośrednio użytkownikowi.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte w tej witrynie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że witryna pozostanie dostępna ani że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:

 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub użytkownika odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała;
 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub użytkownika odpowiedzialność za oszustwo lub podanie fałszywych informacji;
 • ograniczać jakiejkolwiek naszej lub Państwa odpowiedzialności w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączenie jakiejkolwiek naszej lub Państwa odpowiedzialności, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego punktu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak witryna oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Całość stosunków prawnych pomiędzy klientem a ZEPCAM podlega prawu holenderskiemu. Spory wynikające ze stosunków prawnych pomiędzy Klientem a ZEPCAM będą kierowane wyłącznie do Sądu w Amsterdamie, chyba że ZEPCAM wyrazi preferencje co do skierowania sporu do rozstrzygnięcia przez inne właściwe forum sądowe, holenderskie lub inne.

Nasze dane kontaktowe:

ZEPCAM BV
Delftechpark 17-19
2628XJ Delft
Holandia

Skontaktuj się z nami