ZEPCAM On-premise

От съображения за сигурност или управление можете да изберете собствени сървърни решения. За тази цел можем да ви помогнем с ZEPCAM On-premise.

Свържете се с нас
Bodycams ZEPCAM кръг по-долу
ZEPCAM On-Premise

Сървърно решение, което отговаря на вашите нужди

ZEPCAM On-Premise улеснява работата ви, като се съобразява с въпросите, свързани със сигурността и управлението. Тя ви позволява да използвате ZEPCAM Manager на вашия собствен хардуер. ZEPCAM On-premise е персонализирано решение, проектирано да отговаря напълно на вашите нужди.