ZEPCAM På plats

Av säkerhets- eller förvaltningsskäl kan du välja egna serverbaserade lösningar. För detta kan vi hjälpa dig med ZEPCAM On-premise.

Kontakta oss
Kroppskameror ZEPCAM runda nedan
ZEPCAM On-Premise

En serverbaserad lösning som passar dina behov

ZEPCAM On-Premise underlättar ditt arbete samtidigt som du tar hänsyn till frågor om säkerhet och hantering. Du kan köra ZEPCAM Manager på din egen maskinvara. ZEPCAM On-premise är en skräddarsydd lösning som är utformad för att perfekt passa dina behov.