ZEPCAM On-premise

Z bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodov správy sa môžete rozhodnúť pre vlastné serverové riešenia. V tomto prípade vám môžeme pomôcť so systémom ZEPCAM On-premise.

Kontaktujte nás
Bodycams ZEPCAM kolo nižšie
ZEPCAM On-Premise

Serverové riešenie, ktoré vyhovuje vašim potrebám

ZEPCAM On-Premise vám uľahčí prácu a zároveň rešpektuje otázky týkajúce sa bezpečnosti a správy. Umožňuje vám spustiť program ZEPCAM Manager na vašom vlastnom hardvéri. ZEPCAM On-premise je riešenie na mieru, ktoré je navrhnuté tak, aby dokonale vyhovovalo vašim potrebám.