Bodycams giver sikkerhed til ansatte i detailhandelen

Coronavirus og andre nylige udviklinger i samfundet har ført til en kraftig stigning i volden i det offentlige rum. De ansatte i detailhandelen er nu også udsat for de stadig mere selvhævdende kundeudbrud. Dette gør kravet om bedre ansvarlighed og et sikkert arbejdsmiljø mere presserende end nogensinde før. 

Bodycams ZEPCAM runde nedenfor

Bodycams bruges af frontpersonale til at nedtrappe voldelige situationer og træne passende reaktioner på hændelser. Det kommer ikke som nogen overraskelse, at de hurtigt udvides til nye brancher.

Bodycams tilskynder til at sætte grænser

For blot et par år siden var kropsbårne kameraer et relativt nyt fænomen, som blev afprøvet af nogle få politistyrker. I dag har næsten alle politistyrker taget kropskameraer til sig, og de anvendes af alle frontmedarbejdere. Den reelle vækst er nu synlig i andre sektorer, f.eks. i detailhandelen.

Alle ansatte skal kunne gå på arbejde uden at skulle bekymre sig om misbrug. Den langsigtede tendens til stigende misbrug, trusler og vold mod butikspersonalet er imidlertid blevet forværret af pandemien. Som følge heraf er der mange tegn på, at bodycams er ved at blive mere populære blandt detailhandlere. I British Retail Consortium's seneste kriminalitetsundersøgelse siges det, at der i gennemsnit forekommer 434 misbrugshændelser om dagen. En talsmand for Co-op siger til BBC, at vold, misbrug og antisocial adfærd er blevet "normaliseret", er på et "hidtil uset niveau" og påvirker alle detailhandlere. Supermarkedet har investeret hele 70 mio. pund i sikkerhedsforanstaltninger for personalet i hele Storbritannien, herunder kropskameraer. Andre detailhandlere, der forsøger at beskytte deres ansatte med bodycams, omfatter Boots og Superdrug, og mange andre vil følge efter.

I Nederlandene frygter den nederlandske fagforening (FNV), at der igen vil ske overgreb mod ansatte, nu hvor butikkerne er genåbnet. Organisationen opfordrer arbejdsgiverne og ministeriet til at lægge stor vægt på butikspersonalets sikkerhed. Ifølge FNV er de ansatte bange for, at de vil blive angrebet af aggressive personer, ligesom i begyndelsen af koronakrisen. Frygten spænder fra bekymringer over trusler i supermarkeder til diskussioner om børn i barnevogne.

FNV har konkluderet, at politiets og kommunernes håndhævelse i butikkerne er minimal og nogle gange endda fraværende. "Vores medlemmer er generet af kunder, der ikke følger reglerne," siger Mari Martens, leder af fagforeningens faggruppe. Løsningen er, at personalet skal stå op for sig selv og sætte grænser - noget, der kan lettes ved at bære et bodycam.

Bodycams øger sikkerheden og ansvarligheden

Bodycams kan implementeres som en del af en sikkerhedsstrategi på kort eller lang sigt. De kan indføres på forskellige måder, f.eks. ved at målrette butikker med en høj risikofaktor eller ved at lade nøglemedarbejdere i en butik bære bodycams.

Brug af et bodycam påvirker adfærden positivt og deeskalerer situationer. Bodycams har vist sig at reducere sandsynligheden for, antallet og virkningen af hændelser og konflikter i frontlinjen. De øger også gennemsigtigheden og ansvarligheden og tilskynder både detailmedarbejdere og kunder til at opføre sig mere respektfuldt. Bodycam-videooptagelser kan efterfølgende bruges som bevismateriale i strafferetlige undersøgelser og i retssalen.

Mere tillid og færre konflikter

Over 500 meget krævende kunder i mere end 40 lande stoler på ZEPCAM's bodycams til at beskytte og støtte deres frontlinjemedarbejdere. Disse bodycams har vist sig at skabe tillid og reducere konflikter. ZEPCAM'S bodycam-løsninger er i øjeblikket højt vurderet og bruges af en lang række frontlinjemedarbejdere, herunder politistyrker, offentlig transport og brandvæsenet, industriens medarbejdere i marken og medicinske nødhjælpstjenester. ADMINISTRERENDE DIREKTØR Jurriaan Pröpper forventer, at markedet vil vokse eksponentielt, efterhånden som flere lande og en bredere vifte af sektorer begynder at bruge kropsbårne kameraløsninger, med detailhandel og sundhedsvæsenet i spidsen i øjeblikket.

>> Vores Bodycam-løsninger til detailhandlere

Del dette