Osobní kamery: očití svědci, kterým mohou všechny strany důvěřovat

Osobní kamery : očití svědci, kterým mohou všechny strany věřit V moderním světě videozáznamy převažují nad psaným slovem. Interakce mezi policií a občany jsou v mnoha zemích v popředí diskusí, přičemž v případech, kdy dochází k napětí, je touha po jasných, objektivních a nezaujatých důkazech.....

Kamera na těle: nenásilný policejní nástroj

Osobní kamera: nenásilný policejní nástroj Co mohou osobní kamery nabídnout organizacím prosazujícím právo po celém světě, pokud jde o předcházení použití zbraní a násilí? Komu mohou být systémy osobních kamer prospěšné? Jaké další nesmrtící policejní nástroje se v současné době používají a jaké...

Výhody tělesných kamer pro bezpečnostní pracovníky

Výhody tělesných kamer pro bezpečnostní pracovníky Tělesné kamery byly zavedeny v mnoha odvětvích, včetně soukromé bezpečnosti. Bezpečnostní průmysl pozitivně přijal tělesné kamery od nemocnic po obchody a ostrahu objektů. Výhody, které tělesné kamery poskytují bezpečnostním pracovníkům, jsou...

Proč belgické záchranné služby potřebují osobní kamery

Proč belgické záchranné služby potřebují osobní kamery Belgické záchranné služby byly v posledních letech vážně zasaženy rostoucí agresivitou a slovním napadáním. Mnoho profesionálů v první linii se denně setkává s konfrontacemi, které vedou k...