Η ελβετική αστυνομία ενώνει τις δυνάμεις της με την ZEPCAM σε πιλοτική εφαρμογή κάμερας σώματος

Η αστυνομία της Λωζάνης και του Καντονίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, θα πραγματοποιήσει πιλοτική δοκιμή με κάμερες σώματος ZEPCAM. Οι κάμερες σώματος θα χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια αστυνομικών επεμβάσεων κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι διαπράττεται ή πρόκειται να διαπραχθεί έγκλημα.

Bodycams ZEPCAM στρογγυλό κάτω

Το βιντεοσκοπημένο υλικό πρόκειται να αποσταλεί στην εισαγγελία και στο δικαστήριο ανηλίκων ως αποδεικτικό στοιχείο". Η κρατική σύμβουλος Béatrice Métraux, επικεφαλής του Τμήματος Θεσμών και του Συμβουλίου Ασφαλείας, και ο δημοτικός σύμβουλος της Λωζάνης Pierre-Antoine Hildbrand, διευθυντής του Τμήματος Ασφαλείας και Οικονομίας, αποφάσισαν τη δημιουργία αυτού του πιλοτικού προγράμματος, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Οι κάμερες σώματος θα είναι σαφώς ορατές

Το Καντονιακό Συμβούλιο Ασφαλείας το επικύρωσε επίσης την 1η Ιουλίου 2019. Συγκεκριμένα, μια οδηγία της δικαστικής αστυνομίας, η οποία συνυπογράφεται από τον Γενικό Εισαγγελέα και τον διοικητή της αστυνομίας του καντονιού, επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας του Vaud, καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα χρησιμοποιούνται οι κάμερες που φέρουν οι αστυνομικοί. Σε γενικές γραμμές, οι κάμερες σώματος θα είναι σαφώς αναγνωρίσιμες. Οι κάμερες θα τίθενται σε λειτουργία μόνο σε περιπτώσεις όπου εντοπίζεται ποινικό αδίκημα ή υπάρχει υποψία άμεσης πιθανής διάπραξής του. Τα άτομα που βιντεοσκοπούνται έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με εντολή της διεύθυνσης της ποινικής διαδικασίας (εισαγγελείς και πρόεδροι του Δικαστηρίου Ανηλίκων). 

Ανάλυση κάμερας σώματος

Η προετοιμασία αυτού του πιλοτικού προγράμματος υποστηρίχθηκε από τις δύο εμπλεκόμενες αστυνομικές ενώσεις. Πρωταρχικός στόχος είναι να συμβάλει προς όφελος των αρμόδιων ποινικών αρχών, στη διαπίστωση γεγονότων που ενδέχεται να συνιστούν παραβάσεις της ποινικής νομοθεσίας. 

Η αξιολόγηση του προγράμματος θα διεξαχθεί από το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης (UNIL), με την υποστήριξη επιστημονικής επιτροπής που αποτελείται από μέλη της Σχολής Ποινικών Επιστημών UNIL, του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Ζυρίχης (ZHAW) και του Κέντρου Διεθνούς Επιτροπής Συγκριτικής Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ. Στο τέλος αυτών των διαδικασιών, θα υποβληθεί έκθεση στις ενδιαφερόμενες αρχές. 

Η μελέτη αυτή θα αναλύσει τη θέση της τεχνολογίας στο αστυνομικό έργο, τις εικόνες (ερασιτεχνικές εικόνες καθώς και εικόνες που λαμβάνονται από την αστυνομία), τη "λογοδοσία" της αστυνομίας και τα αιτήματα για πληροφορίες από εξωτερικούς οργανισμούς (οργανώσεις πολιτών, μέσα ενημέρωσης κ.λπ.), το ρόλο των τεχνικών διαμεσολαβητών στη σχέση μεταξύ της αστυνομίας και του πληθυσμού και τη διαχείριση των άυλων αποδεικτικών στοιχείων. Στόχος είναι επίσης να εκτιμηθεί καλύτερα ο δυνητικός αντίκτυπος του εν λόγω εξοπλισμού στη δραστηριότητα της αστυνομίας, και πιο συγκεκριμένα στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της αστυνομίας και του πληθυσμού. Τέλος, θα πρέπει να προσδιοριστεί εάν οι κάμερες που φέρουν οι αστυνομικοί είναι πιθανό να μειώσουν τις πράξεις βίας που διαπράττονται εναντίον τους.  

Γραφείο Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Πολιτείας του Βαυαρού Λωζάνη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
DIS, Béatrice Métraux, Σύμβουλος Επικρατείας
021 316 41 51Πόλη της Λωζάνης, Pierre-Antoine Hildbrand, δημοτικός σύμβουλος,079 964 27 39 

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Επαγγελματική BodyCam T2 - ZEPCAM

T2+ Bodycam

Περισσότερες πληροφορίες >

Επαγγελματικές κάμερες σώματος Smart Docking Stations - ZEPCAM

Έξυπνος σταθμός σύνδεσης

Περισσότερες πληροφορίες >

Μοιραστείτε αυτό