Zwitserse politie bundelt krachten met ZEPCAM in bodycam-pilot

De politie van Lausanne en het kanton zal, in samenwerking met de universiteit van Lausanne, een proef uitvoeren met ZEPCAM-lichaamscams. De bodycams zullen alleen worden gebruikt tijdens politie-interventies waarbij wordt vastgesteld dat een misdrijf is gepleegd of op het punt staat te worden gepleegd.

Bodycams ZEPCAM ronde hieronder

Het is de bedoeling dat de videobeelden als bewijsmateriaal naar het parket en de jeugdrechtbank worden gestuurd". Staatsraadslid Béatrice Métraux, hoofd van het departement Instellingen en Veiligheidsraad, en gemeenteraadslid Pierre-Antoine Hildbrand van Lausanne, directeur Veiligheid en Economie, hebben besloten dit proefproject op te zetten dat van 8 juli tot 31 december 2019 zal lopen.

Bodycams zullen duidelijk zichtbaar zijn

De Kantonnale Veiligheidsraad heeft deze ook gevalideerd op 1 juli 2019. Concreet wordt in een richtlijn van de gerechtelijke politie, medeondertekend door de procureur-generaal en de commandant van de kantonnale politie, hoofd van de gerechtelijke politie van Vaud, bepaald onder welke voorwaarden de door de politie gedragen camera's zullen worden gebruikt. In het algemeen zullen de bodycams duidelijk identificeerbaar zijn. De camera's zullen alleen worden geactiveerd in situaties waarin een strafbaar feit wordt ontdekt of waarin wordt vermoed dat dit waarschijnlijk zal worden gepleegd. De gefilmde personen zijn vooraf op de hoogte gebracht. De opgenomen gegevens kunnen alleen worden gebruikt in opdracht van de leiding van de strafprocedure (officieren van justitie en voorzitters van de jeugdrechtbank). 

Bodycam analyse

De voorbereiding van dit proefproject werd ondersteund door de twee betrokken politievakbonden. Het hoofddoel is de strafrechtelijke bevoegde autoriteiten te helpen bij het vaststellen van feiten die een inbreuk op de strafwetgeving kunnen vormen. 

De evaluatie van de regeling zal worden verricht door de Universiteit van Lausanne (UNIL), bijgestaan door een wetenschappelijk comité dat bestaat uit leden van de School voor Strafrecht van de UNIL, de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Zürich (ZHAW) en het Internationaal Centrum voor Vergelijkende Criminologie van de Universiteit van Montréal. Na afloop van deze procedures zal een verslag worden voorgelegd aan de betrokken autoriteiten. 

In deze studie zal een analyse worden gemaakt van de plaats van de technologie in het politiewerk, de beelden (zowel amateurbeelden als door de politie gemaakte beelden), de "verantwoordingsplicht" van de politie en de verzoeken om informatie van externe organisaties (organisaties burgers, media, enz.), de rol van technische tussenpersonen in de relatie tussen de politie en de bevolking en het beheer van gedematerialiseerd bewijsmateriaal. Het is ook de bedoeling de mogelijke invloed van dergelijke apparatuur op het politieoptreden, en meer in het bijzonder op de interacties tussen politie en bevolking, beter te beoordelen. Tenslotte zal moeten worden nagegaan of de door de politie gedragen camera's ertoe kunnen leiden dat er minder gewelddaden tegen de politie worden gepleegd.  

Voorlichtings- en communicatiebureau van de Staat Vaud Lausanne 

INFORMATIE
DIS, Béatrice Métraux, staatsraadslid
021 316 41 51Stad Lausanne, Pierre-Antoine Hildbrand, gemeenteraadslid 079 964 27 39 

Gebruikte producten

Professionele BodyCam T2 - ZEPCAM

T2+ Bodycam

Meer informatie >

Professionele Bodycams Smart Docking Stations - ZEPCAM

Smart Docking Station

Meer informatie >

Deel dit