Den schweiziska polisen samarbetar med ZEPCAM i pilotprojektet med kroppskameror

Polisen i Lausanne och kantonen kommer i samarbete med Lausanne universitet att genomföra ett pilotprojekt med ZEPCAM-kameror. Kroppskamerorna kommer endast att användas vid polisinsatser där det konstateras att ett brott har begåtts eller är på väg att begås.

Kroppskameror ZEPCAM runda nedan

Videofilmen ska skickas till åklagarmyndigheten och ungdomsdomstolen som bevismaterial." Statsrådet Béatrice Métraux, chef för institutionerna och säkerhetsrådet och Lausanne stadsråd Pierre-Antoine Hildbrand, direktör för säkerhet och ekonomi har beslutat att inrätta detta pilotprojekt som kommer att genomföras från den 8 juli till den 31 december 2019.

Kroppskameror kommer att vara tydligt synliga.

Kantonens säkerhetsråd godkände den också den 1 juli 2019. Konkret anges i ett direktiv från rättspolisen, som undertecknats gemensamt av riksåklagaren och chefen för kantonspolisen, chefen för rättspolisen i Vaud, de villkor under vilka de kameror som bärs av polisen ska användas. I allmänhet ska kroppskamerorna vara tydligt identifierbara. Kamerorna kommer endast att användas i situationer där ett brott upptäcks eller där man misstänker att det är nära förestående att det troligen kommer att begås. De personer som filmas har informerats i förväg. De inspelade uppgifterna kan endast användas på order av ledningen för straffrättsliga förfaranden (åklagare och ordföranden för ungdomsdomstolen). 

Analys av kroppskameror

Förberedelserna för detta pilotprojekt fick stöd av de två berörda polisfackföreningarna. Det primära målet är att bidra till de behöriga straffrättsliga myndigheterna genom att fastställa fakta som kan utgöra överträdelser av strafflagstiftningen. 

Utvärderingen av systemet kommer att genomföras av universitetet i Lausanne (UNIL) med stöd av en vetenskaplig kommitté bestående av medlemmar från kriminalskolan UNIL, universitetet för tillämpade vetenskaper i Zürich (ZHAW) och Center International Committee of Comparative Criminology vid universitetet i Montréal. När dessa förfaranden är avslutade kommer en rapport att överlämnas till de berörda myndigheterna. 

Denna studie kommer att analysera teknikens ställning i polisens arbete, bilder (amatörbilder och bilder som tagits av polisen), polisens "ansvarsskyldighet" och begäran om information från externa organisationer (organisationer, medborgare, media etc.), tekniska förmedlares roll i förhållandet mellan polisen och befolkningen samt hanteringen av dematerialiserade bevis. Målet är också att bättre bedöma den potentiella effekten av sådan utrustning på polisverksamheten, särskilt på samspelet mellan polisen och befolkningen. Slutligen måste man fastställa om de kameror som polisen bär kan minska våldshandlingar som begås mot polisen.  

Informations- och kommunikationskontoret i delstaten Vaud Lausanne 

INFORMATION
DIS, Béatrice Métraux, statsråd
021 316 41 51Lausannes stad, Pierre-Antoine Hildbrand, ledamot,079 964 27 39 

Produkter som används

Professionell BodyCam T2 - ZEPCAM

T2+ Bodycam

Mer information >

Professionella kroppskameror Smart Docking Stations - ZEPCAM

Smart dockningsstation

Mer information >

Dela detta