Sveitsin poliisi yhdistää voimansa ZEPCAMin kanssa bodycam-pilottihankkeessa

Lausannen ja Kantonin poliisi toteuttaa yhteistyössä Lausannen yliopiston kanssa pilottihankkeen, jossa käytetään ZEPCAM-henkilökameroita. Henkikameroita käytetään ainoastaan poliisin toimenpiteiden aikana, kun havaitaan, että rikos on tehty tai että sitä ollaan tekemässä.

Kehon kamerat ZEPCAM round below

Videomateriaali on tarkoitus lähettää syyttäjänvirastolle ja nuorisotuomioistuimelle todisteeksi." Valtioneuvoston jäsen Béatrice Métraux, instituutioiden ja turvallisuusneuvoston osaston päällikkö, ja Lausannen kaupunginvaltuutettu Pierre-Antoine Hildbrand, turvallisuus- ja talousjohtaja, ovat päättäneet perustaa tämän pilottihankkeen, joka toteutetaan 8. heinäkuuta ja 31. joulukuuta 2019 välisenä aikana.

Kehon kamerat näkyvät selvästi

Kantonin turvallisuusneuvosto vahvisti sen myös 1. heinäkuuta 2019. Konkreettisesti oikeuspoliisin ohjeessa, jonka ovat allekirjoittaneet yleinen syyttäjä ja kantonin poliisin komentaja, Vaud'n oikeuspoliisin päällikkö, määritellään edellytykset, joilla poliisin käyttämiä kameroita käytetään. Yleisesti ottaen kameroiden on oltava selvästi tunnistettavissa. Kamerat otetaan käyttöön vain tilanteissa, joissa havaitaan rikos tai epäillään sen todennäköistä tekemistä. Kuvattuja henkilöitä on informoitu etukäteen. Tallennettuja tietoja voidaan käyttää vain rikosoikeudellisen menettelyn johdon (syyttäjien ja nuorisotuomioistuimen puheenjohtajien) määräyksestä. 

Bodycam-analyysi

Tämän pilottihankkeen valmistelua tukivat kaksi mukana olevaa poliisiliittoa. Ensisijaisena tavoitteena on auttaa toimivaltaisia rikosoikeudellisia viranomaisia selvittämään tosiseikkoja, jotka voivat olla rikoslainsäädännön rikkomuksia. 

Järjestelmän arvioinnista vastaa Lausannen yliopisto (UNIL), ja sitä tukee tieteellinen komitea, joka koostuu UNIL:n rikosoikeustieteiden laitoksen, Zürichin ammattikorkeakoulun (ZHAW) ja Montréalin yliopiston vertailevan kriminologian kansainvälisen komitean (Center International Committee of Comparative Criminology) jäsenistä. Näiden menettelyjen päätteeksi asianomaisille viranomaisille toimitetaan raportti. 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan teknologian asemaa poliisin työssä, kuvia (sekä amatöörikuvia että poliisin ottamia kuvia), poliisin "vastuuvelvollisuutta" ja ulkopuolisten organisaatioiden (kansalaisjärjestöt, tiedotusvälineet jne.) tietopyyntöjä, teknisten välittäjien roolia poliisin ja väestön välisissä suhteissa sekä dematerialisoitujen todisteiden hallintaa. Tavoitteena on myös arvioida paremmin tällaisten laitteiden mahdollisia vaikutuksia poliisin toimintaan ja erityisesti poliisin ja väestön väliseen vuorovaikutukseen. Lopuksi on tarpeen selvittää, vähentävätkö poliisin käyttämät kamerat todennäköisesti poliisiin kohdistuvia väkivallantekoja.  

Vauden osavaltion tiedotus- ja viestintätoimisto Lausanne 

TIETOJA
DIS, Béatrice Métraux, valtioneuvoston jäsen
021 316 41 51Lausannen kaupunki, Pierre-Antoine Hildbrand, kaupunginvaltuutettu,079 964 27 39 

Käytetyt tuotteet

Ammattimainen BodyCam T2 - ZEPCAM

T2+ Bodycam

Lisätietoja >

Ammattikäyttöön tarkoitetut kehokamerat Smart Docking Stations - ZEPCAM

Älykäs telakointiasema

Lisätietoja >

Jaa tämä