Βελτίωση της ανάλυσης περιστατικών με κάμερες σώματος ZEPCAM: Pre-Post Recording

Βελτίωση της ανάλυσης περιστατικών με κάμερες σώματος ZEPCAM: Στον κόσμο της ανάλυσης περιστατικών όλα έχουν να κάνουν με το πλαίσιο. Κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική, ειδικά όταν τα αποδεικτικά στοιχεία κατευθύνονται προς τη δίκη. Το καινοτόμο λογισμικό για κάμερες σώματος από την ZEPCAM περιλαμβάνει δύο...

Τα οφέλη των bodycams για την υγειονομική περίθαλψη και τους παραϊατρικούς

Τα οφέλη των bodycams για την υγειονομική περίθαλψη και τους παραϊατρικούς Τα οφέλη των bodycams για την υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνουν: ασφάλεια συμμόρφωση με το GDPR αποδεικτικά στοιχεία ασφάλεια δεδομένων εκπαίδευση και δυνατότητες ζωντανής ροής Οι παραϊατρικοί, οι νοσηλευτές, η ασφάλεια των νοσοκομείων και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά...

Μελέτη περίπτωσης: ZEPCAM

Ασφαλέστεροι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με το ZEPCAM Οι εργαζόμενοι ασφαλείας στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Leiden (LUMC) δέχονται κατά μέσο όρο 300 αναφορές επίθεσης ετησίως (σχεδόν 1 ανά ημέρα). Απαιτούνται νέα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής bodycams. Ποιες προκλήσεις έκαναν...

Οι κάμερες σώματος στα νοσοκομεία αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας

Οι κάμερες σώματος δημιουργούν ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον στα νοσοκομεία Η κρίση της κορόνας οδηγεί σε μεγαλύτερη ένταση στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ασφάλεια, να υπάρχει λίγη υπομονή και να αυξάνεται ο αριθμός των περιστατικών που περιλαμβάνουν επιθετικότητα. Για την καταπολέμηση του αυξανόμενου αριθμού επιθετικών...

Οι κάμερες σώματος αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας στα νοσοκομεία

Οι κάμερες σώματος αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας στα νοσοκομεία Ο αριθμός των περιστατικών που οφείλονται σε επιθετικότητα μεταξύ ασθενών και επισκεπτών στα νοσοκομεία αυξάνεται, εν μέρει λόγω της κρίσης της κορόνας. Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται η χρήση των bodycams. Τόσο το πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο της Ουτρέχτης...