Osobné kamery v nemocniciach zvyšujú pocit bezpečia

Osobné kamery vytvárajú bezpečnejšie pracovné prostredie v nemocniciach Kríza korunky vedie k väčšiemu napätiu v nemocniciach, čoho výsledkom je kratšia poistka, málo trpezlivosti a rastúci počet incidentov spojených s agresiou. Na boj proti rastúcemu počtu agresívnych...

Osobné kamery zvyšujú pocit bezpečia v nemocniciach

Osobné kamery zvyšujú pocit bezpečia v nemocniciach Počet incidentov spôsobených agresivitou pacientov a návštevníkov v nemocniciach sa zvyšuje, čiastočne aj v dôsledku korunovej krízy. Tu prichádza na rad používanie osobných kamier. Univerzitné zdravotnícke centrum v Utrechte...