Studium przypadku: Bezpieczniejsi pracownicy służby zdrowia dzięki ZEPCAM

Studium przypadku: Bezpieczniejsi pracownicy służby zdrowia dzięki ZEPCAM

Studium przypadku: bezpieczniejsi pracownicy służby zdrowia dzięki ZEPCAM Pracownicy ochrony w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Lejdzie (LUMC) otrzymują średnio 300 zgłoszeń o agresji rocznie (prawie 1 dziennie). Konieczne jest podjęcie nowych działań, w tym wprowadzenie kamer osobistych. Które...
Kamery osobiste zwiększają poczucie bezpieczeństwa w szpitalach

Kamery osobiste zwiększają poczucie bezpieczeństwa w szpitalach

Kamery osobiste zwiększają poczucie bezpieczeństwa w szpitalach Liczba incydentów związanych z agresją wśród pacjentów i odwiedzających w szpitalach wzrasta, częściowo z powodu kryzysu związanego z koroną. W tym miejscu z pomocą przychodzi zastosowanie kamer osobistych. Zarówno Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Utrechcie...