Bodycams zijn de waarnemers die de burgemeester van Amsterdam wil

De oproep tot civiele waarnemers bij preventief fouilleren naar wapens is vanuit moreel en technisch oogpunt onnodig.

Bodycams ZEPCAM ronde hieronder

Het is duidelijk dat het toenemende geweld, in Amsterdam en elders, te wijten is aan het feit dat jongeren elk jaar meer wapens dragen. Dit leidt tot meer geweldsincidenten en meer doden. In de afgelopen week vonden drie (dodelijke) incidenten met vuurwapens en messen plaats. Het besluit tot preventief fouilleren van mensen op straat kan op steun van iedereen rekenen. De suggestie dat politiemensen gecontroleerd moeten worden als zij dit klakkeloos doen doet en mag niet.

Instrumenten ter bescherming tegen gewelddadig gedrag

In Nederland hebben wij politiemensen die werkelijk het algemeen publiek, de veiligheid en het belang dienen. We moeten hen daarom alle mogelijke instrumenten aanreiken om hen te beschermen tegen het onvoorspelbare gewelddadige gedrag van een deel van de mensen die zij dienen, zodat zij onze samenleving kunnen blijven dienen. Toenemende spanningen in de samenleving hebben een weerslag op het politiewerk, niet omgekeerd. En om dit punt te bewijzen: de spanningen en het geweld breiden zich zelfs uit naar civiele eerstelijnsberoepen, zoals brandweerlieden, ambulances en personeel van de reddingsdienst. Zij verdienen allemaal ons respect en de hulp van technologie om hen te beschermen en te ondersteunen.

Bodycams zijn bestaande observatie apparaten

Bodycams hebben bewezen het aantal en de intensiteit van gewelddadige incidenten voor de politie en andere eerstelijnsprofessionals drastisch te verminderen. Dit is te danken aan de essentie van het vastleggen van videobewijs dat standhoudt in de rechtszaal, om de waarheid te leveren van wat er werkelijk is gebeurd tussen eerstelijnsprofessional en burger. In veel gevallen laten bodycams zien dat de video's van burgers op sociale media alleen de reactie van de politie laten zien en niet de oorzaak van die reactie. Bodycam-opnames zullen dus ook laten zien en bewijzen dat politieagenten de legitieme fouillering naar wapens zonder onderscheid uitvoeren. Objectiever en efficiënter dan burgers dat kunnen.

De politie in Amsterdam draagt al bodycams, dus geef ze het vertrouwen dat ze verdienen om deze te gebruiken voor de preventieve fouilleringen op dezelfde manier als ze nu al doen voor gevaarlijkere situaties.

Jurriaan Pröpper
CEO van ZEPCAM

>> Onze oplossingen voor politieagenten

Deel dit