Digitale soevereiniteit en privacy do's en don'ts voor bodycamsystemen

Bodycams hebben bewezen dat ze frontlijnagressie kunnen voorkomen, verminderen en oplossen voor verschillende beroepen en organisaties die ze toepassen. Maar hoe doe je dat in overeenstemming met de privacywetgeving en digitale soevereiniteit beleid? 

Bodycams ZEPCAM ronde hieronder

Dit wordt beantwoord door privacy- en bodycam-experts, onderzoekers en adviseurs die graag uitleggen wat het verschil is tussen het naleven van privacy-normen op papier en in de praktijk. Wat zijn volgens hen de belangrijkste bodycam do's en don'ts met betrekking tot privacy en digitale soevereiniteit?

1. Ken de regels

Allereerst moet u de spelregels kennen en deze correct toepassen op bodycams. Dit kan onnodige irritatie en frustratie voorkomen als gevolg van het onbedoeld schenden van privacywetten van burgers als subject en soms als verdachte in bodycam-opnamen. Iemand opnemen betekent in wezen dat je zijn privacy schendt, tenzij er een goed gespecificeerde en gedocumenteerde reden voor is. Het zijn niet alleen wettelijke opnamen, ze moeten ook onweerlegbaar zijn om als bewijs in de rechtbank te worden aanvaard. Dit vereist dat de hele videoketen en het proces van opname, beheer en opslag worden vastgelegd met "wie wat wanneer en waarom heeft gedaan". De definitie, interpretatie en beperkingen verschillen per land en soms per regio of beroepsgroep, zelfs binnen de EU onder GDPR. Ken dus uw lokale regels voor uw specifieke toepassing van professionele bodycams.

2. Doe uw onderzoek

Organisaties die een bodycam-oplossing implementeren, moeten problemen in verband met de context, het beleid en de technologie in die volgorde bekijken en oplossen. Als een van deze kwesties wordt verwaarloosd, zal het niet werken. Om inzicht te krijgen in het beleid dat technologische eisen en beperkingen aanstuurt, moet men de culturele context kennen: wat is het niveau van wederzijds vertrouwen tussen burgers en wetshandhavers? Wie moet tegen wie worden beschermd? In Europa vertrouwen burgers over het algemeen objectiviteit en integriteit van de professionals die ervoor zorgen dat zij de wetten naleven. Bodycams zullen worden gezien als een aanvaardbaar instrument voor professionals om zichzelf te beschermen en te ondersteunen tegen degenen die de wet niet willen naleven.

In de VS is er wederzijds wantrouwen en daarom is er veel regelgeving op federaal, staats- en lokaal niveau in interne richtlijnen en beleidslijnen, die per politiekorps kunnen verschillen. Er zijn situaties (zoals die waarbij minderjarigen betrokken zijn) die vaak strikt verboden zijn om op te nemen en situaties die bij zorgvuldige overweging nuttig kunnen blijken om te filmen. Staten als Washington beschouwen bodycam-beelden als openbare registers om transparantie en verantwoordingsplicht te garanderen. Dit betekent dat politieagenten van het Seattle Police Department gedwongen waren hun bodycam-opnamen actief openbaar te maken, waarvoor zij een YouTube-kanaal hebben opgericht. In reactie daarop hebben enkele andere staten van de VS besloten de bodycam-beelden te verklaren tot "politiedossiers" in plaats van "openbare registers", in een poging de privacy van het publiek te waarborgen.

In de Europese Unie is het niet toegestaan mensen stiekem te filmen (behalve voor opsporingsdoeleinden) en moet uw camera te allen tijde zichtbaar zijn. Uw reden om te filmen moet een wettelijke grondslag hebben en geregistreerd worden. U kunt filmen in het algemeen belang als overheidsinstantie, of als legitiem particulier belang om werknemers te beschermen als bedrijf.

3. Laat juridische en privacykwesties over aan deskundigen

U moet juridische en privacykwesties toewijzen aan medewerkers die er verstand van hebben. Degenen die gespecialiseerd zijn in techniek weten veel over bodycams, software, opslag en data, maar nauwelijks iets over privacy. Ze denken niet goed genoeg na over de noodzakelijke administratie, documentatie en registratie, en kopiëren/plakken misschien te gemakkelijk van anderen. Dit leidt vaak tot fundamentele fouten en verwarring, waardoor een legitieme toepassing van bodycamsystemen en -opnamen die standhoudt voor lokale rechtbanken, niet mogelijk is. Deskundigheid op het gebied van privacy kan de technologie instrueren over hoe naleving kan worden gewaarborgd. Encryptie van video's wanneer deze op de bodycam of op een server worden opgeslagen, is een manier om te voorkomen dat zij door onbevoegden worden gezien zonder dat daar een wettelijke reden voor is. Het niet hebben van een scherm voor het bekijken en delen van video's op het apparaat is een andere manier, ook voor omstanders, getuigen en verdachten die de video afluisteren en mogelijk via sociale media verspreiden wat er is gebeurd of hun verklaringen wijzigen. De veiligste manier blijft het centraal decoderen, bekijken, selecteren, opslaan en vastleggen van video's door bevoegde professionals met een legitieme reden.

4. Niet alleen op papier lippendienst bewijzen aan privacy

Het gaat er niet om wat juristen op papier hebben gezet, maar hoe professionals bodycams in de praktijk gebruiken. Privacybewustzijn in de hoofden van professionals is belangrijker dan het hebben van de nodige documenten op de harde schijven van de computer. Onderzoek bleek dat 4 van de 6 politieagenten in Amsterdam binnen in woningen filmden, terwijl dit verboden is. Je moet bodycam-gebruikers actief trainen in wet- en regelgeving. Zorg dat je op elke werkplek één of twee ambassadeurs hebt die hun collega's uitleg kunnen geven en toezien op de naleving. Kopieer en plak niet alleen documenten, maar denk na over hoe het gebruik van bodycams de naleving van wet- en regelgeving in uw praktijk waarborgt. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat u niet alleen over juridische kennis beschikt, maar dat deze wordt toegepast door bodycam-gebruikers en wordt gewaarborgd bij de selectie van het bodycamsysteem en de leverancier.

5. Zorg voor digitale soevereiniteit van uw bodycam provider

Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld in de Schremms-II geval dat de bescherming die in de Europese Economische Ruimte aan persoonsgegevens wordt geboden, met de gegevens moet meereizen, waar ze ook naartoe gaan. Doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen (bijvoorbeeld de VS of het VK) is alleen toegestaan als zij zich aan vergelijkbare strenge regels houden. Door de Patriots Act in de VS en de Brexit van het VK is dit niet langer zeker. De "snelle oplossing" om de leverancier van uw bodycamsysteem contractueel te verplichten de bodycam-gegevens op te slaan op servers binnen de Europese Economische Ruimte is niet voldoende. Zij zullen immers van buiten de EER/EU nog steeds ongecontroleerd toegang hebben tot de software en dus tot de gegevens binnen de EER/EU; een "tunnel" naar uw "gegevenskluis". Om de digitale soevereiniteit te waarborgen, zou men moeten eisen dat de software voor videobeheer wordt geleverd, ondersteund en onderhouden vanuit de EER/EU. Net zoals Australië bij wet heeft gedaan en een krantenredactioneel verkondigde nadat aan het licht was gekomen dat Huawei toegang had tot mobiele telefoongesprekken in Nederland.

Conclusie

Kortom, het is belangrijk om privacy niet alleen op papier te respecteren, maar ook in de praktijk. Op de hoogte blijven van privacy-gerelateerde zaken en onderzoek doen zal uw organisatie alleen maar ten goede komen. De wettelijke definities en voorschriften voor het gebruik van bodycams zijn belangrijk om te weten en toe te passen, zodat bodycam-opnamen de wettelijke basis hebben om conflicten te voorkomen, te beperken en op te lossen. Het is van cruciaal belang om rechtshandhavingsambtenaren en hun managers begeleiding en training te bieden over wanneer en hoe een bodycam en de opnamen ervan te gebruiken in overeenstemming met de privacywet- en regelgeving. Om te garanderen dat uw bodycam-operatie voldoet aan de GDPR-privacywetgeving, moet u ervoor zorgen dat uw bodycam-leverancier uw videogegevens en ook de software opslaat, ondersteunt en er toegang toe heeft vanuit de EER/EU voor digitale soevereiniteit.

>> Onze Bodycam-oplossingen

Deel dit