Οι προκλήσεις της εφαρμογής συστημάτων κάμερας σώματος μέρος 1: Ασφάλεια

Οι προκλήσεις της εφαρμογής συστημάτων bodycam μέρος 1: Ασφάλεια Οργανισμοί και βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο έχουν υιοθετήσει συστήματα bodycam για να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις: ασφάλεια, αποδεικτικά στοιχεία, επικοινωνία και λογοδοσία είναι μερικές μόνο από αυτές. Όπως συμβαίνει με κάθε υιοθέτηση...

Πώς οι κάμερες σώματος βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας

Πώς οι κάμερες σώματος βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας Με τις παγκόσμιες ελλείψεις προσωπικού οι εταιρείες αναζητούν συνεχώς βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας. Διάφοροι κλάδοι, από το λιανικό εμπόριο έως την επιβολή του νόμου, έχουν εφαρμόσει λύσεις bodycam για να απαντήσουν στα αυξανόμενα προβλήματα ασφάλειας και...

Τα οφέλη των bodycams για τους πυροσβέστες

Τα οφέλη των bodycams για τους πυροσβέστες Οι κάμερες σώματος για τους πυροσβέστες έχουν υιοθετηθεί παγκοσμίως για την προστασία του προσωπικού, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, την επικοινωνία, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των διαδικασιών. Οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ινδία είναι μερικές μόνο από τις...

Ο ευρύτερος αντίκτυπος της επιθετικότητας ως περίπτωση επένδυσης

Ο ευρύτερος αντίκτυπος της επιθετικότητας ως περίπτωση επένδυσης Ετησίως δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες πρώτης γραμμής σε πάρα πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς παροχής υπηρεσιών υφίστανται λεκτική και σωματική επιθετικότητα. Αυτό έχει πολλές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα: το άτομο στην ασφάλεια, την υγεία και...

Οι κάμερες σώματος αυξάνουν τα ποσοστά καταδίκης σε περιπτώσεις επίθεσης κατά αστυνομικών έως και 93%

Οι κάμερες σώματος αυξάνουν τα ποσοστά καταδίκης σε περιπτώσεις επίθεσης κατά αστυνομικών έως και 93% Μια νέα μελέτη διαπίστωσε, με ποσοτικές μεθόδους, ότι οι κάμερες σώματος έχουν σημαντική αποδεικτική αξία, ιδίως σε περιπτώσεις βίας κατά αστυνομικών. Η έρευνα αυτή...

Η έρευνα επιβεβαιώνει: Η προστιθέμενη αξία των συστημάτων bodycam για την αστυνομία

Η έρευνα επιβεβαιώνει: 86% των ερωτηθέντων αστυνομικών στις Κάτω Χώρες δήλωσαν πρόσφατα ότι οι κάμερες σώματος προσφέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία στη δουλειά τους. Οι εμπειρίες τους ήταν θετικές και οι ερευνητές διαπίστωσαν περαιτέρω ότι η...