The Business Case for Body Cameras​ іn Private Security

The Business Case for Bodycams іn Private Security In the ever-changing world of private security, companies need to stay competitive, attract clients, and overcome staffing challenges. One innovative solution that promotes safety and accountability while making a...

The Multidimensional Impact of Bodycams on Bailiff Roles

The Multidimensional Impact of Bodycams on Bailiff Roles Around the world, bailiffs are facing an increasing wave of hostility and violence. These professionals, who play a vital role in enforcing court orders, repossessing properties, and collecting debts, are...

Securing Workplace Safety with Bodycams: A Financial Perspective

Securing Workplace Safety with Bodycams: A Financial Perspective Frontline workers often face workplace violence, leading to financial strains and mental health issues. The substantial cost of workplace violence, mainly due to sick leave, affects both employees and...

Maximizing Justice: ZEPCAM Bodycams in Action

Maximizing Justice: ZEPCAM Bodycams in Action In this customer case, we explore the crucial role and benefits of ZEPCAM Bodycams in law enforcement, from preventing escalations to securing convictions in court. The incident revolves around a food courier’s...

Wyzwania związane z wdrażaniem systemów bodycam cz. 1: Bezpieczeństwo

Wyzwania związane z wdrażaniem systemów bodycam cz. 1: Bezpieczeństwo Organizacje i branże na całym świecie wprowadziły systemy bodycam, aby sprostać specyficznym wyzwaniom: bezpieczeństwo, dowody, komunikacja i odpowiedzialność to tylko niektóre z nich. Jak w przypadku każdej adopcji...

Jak kamery cielesne poprawiają warunki pracy

Jak kamery cielesne poprawiają warunki pracy Przy globalnym niedoborze pracowników firmy stale poszukują możliwości poprawy warunków pracy. Różne branże, od handlu detalicznego po organy ścigania, wdrożyły rozwiązania oparte na kamerach ciała, aby odpowiedzieć na rosnące problemy związane z bezpieczeństwem i...