The Business Case for Body Cameras​ іn Private Security

The Business Case for Bodycams іn Private Security In the ever-changing world of private security, companies need to stay competitive, attract clients, and overcome staffing challenges. One innovative solution that promotes safety and accountability while making a...

The Multidimensional Impact of Bodycams on Bailiff Roles

The Multidimensional Impact of Bodycams on Bailiff Roles Around the world, bailiffs are facing an increasing wave of hostility and violence. These professionals, who play a vital role in enforcing court orders, repossessing properties, and collecting debts, are...

Securing Workplace Safety with Bodycams: A Financial Perspective

Securing Workplace Safety with Bodycams: A Financial Perspective Frontline workers often face workplace violence, leading to financial strains and mental health issues. The substantial cost of workplace violence, mainly due to sick leave, affects both employees and...

Maximizing Justice: ZEPCAM Bodycams in Action

Maximizing Justice: ZEPCAM Bodycams in Action In this customer case, we explore the crucial role and benefits of ZEPCAM Bodycams in law enforcement, from preventing escalations to securing convictions in court. The incident revolves around a food courier’s...

Izzivi pri uvajanju sistemov telesnih kamer 1. del: Varnost

Izzivi pri uvajanju sistemov telesnih kamer 1. del: Varnost Organizacije in industrije po vsem svetu so sisteme telesnih kamer uvedle za reševanje svojih posebnih izzivov: varnost, dokazi, komunikacija in odgovornost so le nekateri od njih. Kot pri vsaki uvedbi...

Kako telesne kamere izboljšajo delovne pogoje

Kako telesne kamere izboljšajo delovne pogoje Zaradi globalnega pomanjkanja osebja podjetja nenehno iščejo izboljšave delovnih pogojev. Različne panoge, od trgovine na drobno do kazenskega pregona, so uvedle rešitve s telesnimi kamerami, da bi se odzvale na naraščajoče težave z varnostjo in...