ZEPCAM bodycams för skogvaktare: ökad säkerhet och bättre interaktion

ZEPCAM bodycams för rangers: mer säkerhet och bättre interaktion I augusti 2022 infördes ZEPCAM bodycams i hela landet för de nederländska nationella rangers. De anställda inom brottsbekämpningen skyddas nu av helt säkra kroppskameralösningar som kommer att hjälpa till att hantera...

Aggressionens mer omfattande effekter som investeringsfall

Den bredare effekten av aggression som investeringsfall Årligen utsätts tiotusentals yrkesverksamma i alltför många offentliga och privata tjänstesektorer för verbal och fysisk aggression. Detta har stor inverkan på alla nivåer: den enskilda individen inom säkerhet, hälsa och...