Hur kroppskameror förbättrar arbetsförhållandena

Hur kroppskameror förbättrar arbetsförhållandena Med global personalbrist söker företag ständigt efter förbättringar av arbetsförhållandena. Olika branscher, från detaljhandel till brottsbekämpning, har infört kroppskameralösningar för att lösa de växande problemen med säkerhet och...

Fördelarna med kroppskameror för brandmän

Fördelarna med kroppskameror för brandmän Kroppskameror för brandmän har tagits i bruk över hela världen för att skydda personal, samla in bevis, kommunicera, utbilda och utvärdera processer. Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, USA, Tyskland och Indien är bara några av de länder som har...

Aggressionens mer omfattande effekter som investeringsfall

Den bredare effekten av aggression som investeringsfall Årligen utsätts tiotusentals yrkesverksamma i alltför många offentliga och privata tjänstesektorer för verbal och fysisk aggression. Detta har stor inverkan på alla nivåer: den enskilda individen inom säkerhet, hälsa och...