The Business Case for Body Cameras​ іn Private Security

The Business Case for Bodycams іn Private Security In the ever-changing world of private security, companies need to stay competitive, attract clients, and overcome staffing challenges. One innovative solution that promotes safety and accountability while making a...

The Multidimensional Impact of Bodycams on Bailiff Roles

The Multidimensional Impact of Bodycams on Bailiff Roles Around the world, bailiffs are facing an increasing wave of hostility and violence. These professionals, who play a vital role in enforcing court orders, repossessing properties, and collecting debts, are...

Securing Workplace Safety with Bodycams: A Financial Perspective

Securing Workplace Safety with Bodycams: A Financial Perspective Frontline workers often face workplace violence, leading to financial strains and mental health issues. The substantial cost of workplace violence, mainly due to sick leave, affects both employees and...

Maximizing Justice: ZEPCAM Bodycams in Action

Maximizing Justice: ZEPCAM Bodycams in Action In this customer case, we explore the crucial role and benefits of ZEPCAM Bodycams in law enforcement, from preventing escalations to securing convictions in court. The incident revolves around a food courier’s...

Kehon kamerajärjestelmän käyttöönoton haasteet osa 1: Turvallisuus

Bodycam-järjestelmien käyttöönoton haasteet osa 1: Turvallisuus Organisaatiot ja toimialat eri puolilla maailmaa ovat ottaneet käyttöön bodycam-järjestelmiä vastatakseen erityishaasteisiinsa: turvallisuus, todistusaineisto, viestintä ja vastuuvelvollisuus ovat vain muutamia niistä. Kuten kaikkien käyttöönottojen yhteydessä...

Miten kehokamerat parantavat työoloja

Miten kehokamerat parantavat työoloja Maailmanlaajuisen henkilöstöpulan vuoksi yritykset etsivät jatkuvasti parannuksia työoloihin. Eri toimialat vähittäiskaupasta lainvalvontaan ovat ottaneet käyttöön bodycam-ratkaisuja vastatakseen kasvaviin turvallisuus- ja...