Nieuwe studie bewijst waarde van bodycams voor scheppen vertrouwen tussen politie en gemeenschap

Uit een nieuwe studie van onderzoekers van de Stockton University, de American University en de Georgia State University blijkt dat bodycams een reële waarde hebben als het gaat om het afleggen van verantwoording.

Bodycams ZEPCAM ronde hieronder

Ondanks het aantal succesverhalen van verschillende organisaties die bodycams gebruiken, is verder onderzoek nodig om bepaalde hypotheses te bevestigen. Eerder onderzoek heeft reeds aangetoond dat voor elke dollar die aan bodycams wordt besteed, de gemeenschap ongeveer 5 dollar terugkrijgt.

Bodycams beïnvloeden aantal onderzoeken

Nieuwe bevindingen van een onderzoek naar politieklachten in Chicago tonen aan dat bodycam-videobeelden ook van invloed zijn op onderzoeken en het aantal disciplinaire maatregelen tegen politieagenten in de VS. Het werkdocument is onlangs gepubliceerd door de Nationaal Bureau voor Economisch Onderzoek.

In de studie werden gegevens over klachten van burgers van het Chicago Police Department en het Civilian Office of Police Accountability die tussen 2012-2020 werden ingediend, onderzocht. Nusret Sahin, assistent-professor strafrecht aan de Stockton University en hoofdauteur van de studie, zegt hierover: "We wilden bepalen of video van de body-worn camera (BWC) van invloed is op de conclusie van het onderzoek, en of vooroordelen tegen klagers op basis van ras zouden worden verminderd".
Het onderzoek wees op een positief effect: dankzij het gebruik van bodycams nam het aantal onderzoeken dat werd geseponeerd wegens onvoldoende bewijs ("niet gehandhaafd") aanzienlijk af. Er was ook een aanzienlijke toename van het aantal tuchtmaatregelen tegen politieambtenaren ("gehandhaafd" resultaat), nu er voldoende bewijs was om hun wangedrag te bestraffen.

Minder verschillen in klachten tussen raciale groepen

Een andere interessante bevinding is dat de verschillen in klachten tussen de raciale groepen voor de categorie "niet aangehouden" vervagen met de invoering van BWC's.
Volgens Sahin is het doel van zijn onderzoek de relaties en het vertrouwen tussen de politie en de gemeenschap te verbeteren. Sahin traint ook de politie in procedurele rechtvaardigheidstechnieken en heeft eerder samengewerkt met de politie in Atlantic City en Pleasantville.

De bevindingen suggereren dat wanneer mensen een proces begrijpen waarvan zij ook geloven dat het eerlijk is, zij eerder geneigd zijn de resultaten te accepteren - ook al is dit niet altijd in hun voordeel. Sahin onderstreept het feit dat bodycams waardevol zijn als het gaat om het vergroten van de verantwoordingsplicht: "Onze bevindingen wijzen erop dat BWC's de verantwoordingsplicht versterken als de beelden van deze apparaten effectief worden gebruikt in interne onderzoeken."

>> Lees de volledige paper online hier

Deel dit