Enhancing Incident Analysis with ZEPCAM Bodycams: Pre-Post Recording

Enhancing Incident Analysis with ZEPCAM Bodycams: Pre-Post Recording It is all about context in the world of incident analysis. Every detail is important, especially when evidence is heading for the trial. The innovative body camera software from ZEPCAM includes two...

Maximizing Justice: ZEPCAM Bodycams in Action

Maximizing Justice: ZEPCAM Bodycams in Action In this customer case, we explore the crucial role and benefits of ZEPCAM Bodycams in law enforcement, from preventing escalations to securing convictions in court. The incident revolves around a food courier’s...

Kamery ZEPCAM chronią i służą policji miasta Sartrouville.

Kamery ZEPCAM chronią i służą policji miejskiej w Sartrouville Policja miejska w Sartrouville używa kamer ZEPCAM T2+ od pewnego czasu, z pozytywnym skutkiem. Policja miejska w Sartrouville czuje się wspierana przez technologię bodycam, która zapobiega...

Wywiad z użytkownikiem kamera osobista: organy ścigania w Holandii

Wywiad z użytkownikiem bodycam: stróże prawa w Holandii Czy chcesz wiedzieć, dlaczego bodycams są skutecznym narzędziem dla stróżów prawa na całym świecie? Zespół medialny ZEPCAM przeprowadził wywiad z lokalnymi stróżami prawa w Holandii na temat ich...