Enhancing Incident Analysis with ZEPCAM Bodycams: Pre-Post Recording

Enhancing Incident Analysis with ZEPCAM Bodycams: Pre-Post Recording It is all about context in the world of incident analysis. Every detail is important, especially when evidence is heading for the trial. The innovative body camera software from ZEPCAM includes two...

Maximizing Justice: ZEPCAM Bodycams in Action

Maximizing Justice: ZEPCAM Bodycams in Action In this customer case, we explore the crucial role and benefits of ZEPCAM Bodycams in law enforcement, from preventing escalations to securing convictions in court. The incident revolves around a food courier’s...

Výhody osobních kamer pro policii a orgány činné v trestním řízení

Přínosy tělesných kamer pro policii a orgány činné v trestním řízení Přínosy tělesných kamer pro policii a orgány činné v trestním řízení jsou uvedeny a vysvětleny v tomto článku a zahrnují: zvýšení bezpečnosti prostřednictvím prevence a deeskalace agrese a incidentů...

Body cameras ZEPCAM pro strážníky: větší bezpečnost a lepší interakce

Tělesné kamery ZEPCAM pro strážníky: větší bezpečnost a lepší interakce Srpen 2022 byl ve znamení celostátního zavedení tělesných kamer ZEPCAM pro nizozemské národní strážníky. Zaměstnanci orgánů činných v trestním řízení jsou nyní chráněni plně bezpečnými řešeními tělesných kamer, která pomohou řešit...

Rozhovor s uživatelem osobní kamery: vymáhání práva v Nizozemsku

Rozhovor s uživatelem osobní kamery: vymáhání práva v Nizozemsku Chcete vědět, proč jsou osobní kamery účinným nástrojem pro policisty po celém světě? Mediální tým společnosti ZEPCAM se rozhodl udělat rozhovor s místními orgány činnými v trestním řízení v Nizozemsku o jejich...