Fördelarna med kroppskameror för polisen och brottsbekämpande myndigheter

Fördelarna med kroppskameror för poliser och brottsbekämpande myndigheter Fördelarna med kroppskameror för poliser och brottsbekämpande myndigheter identifieras och förklaras i den här artikeln och inkluderar: ökad säkerhet genom förebyggande och nedtrappning av aggressioner och incidenter...

ZEPCAM bodycams för skogvaktare: ökad säkerhet och bättre interaktion

ZEPCAM bodycams för rangers: mer säkerhet och bättre interaktion I augusti 2022 infördes ZEPCAM bodycams i hela landet för de nederländska nationella rangers. De anställda inom brottsbekämpningen skyddas nu av helt säkra kroppskameralösningar som kommer att hjälpa till att hantera...

ZEPCAM-bilder används 29 gånger i tyska rättsfall

ZEPCAM-bilder används 29 gånger i tyska domstolsfall Polisen i Diepholz-distriktet i Tyskland har använt kroppskameror på sina patruller i ett och ett halvt år. Kroppskamerorna infördes på grund av det ökande antalet attacker mot poliser. ZEPCAM T2+...

Säkrare trafikvakter med ZEPCAM

Fallstudie: säkrare trafikvakter med ZEPCAM Under de senaste åren har trafikvakterna i staden Jyväskylä i Finland sett ett ökande antal hotfulla incidenter när de utförde sina uppgifter. Vilka utmaningar stod trafikvakterna inför och vad var...