Kehakaamerad suurendavad süüdimõistvate kohtuotsuste arvu politseiametnike vastu suunatud rünnakute puhul kuni 93%

A uus uuring on kvantitatiivsete meetoditega leidnud, et kehakaameratel on märkimisväärne tõenduslik väärtus, eriti politseiametnike vastu suunatud vägivallajuhtumite puhul. See uuring tõestab, et kehakaamerad suurendavad süüdimõistmise määra nende isikute puhul, kes ründavad politseiametnikke ametikohustuste täitmisel.

Kehakaamerad ZEPCAM round below

Klaster-juhusliku kontrollkatsetuse tulemused näitavad, et politseiametnike vastu suunatud rünnakute puhul suureneb süüdimõistmise tõenäosus lausa 93%. Kehakaamerad suurendavad seega süüdimõistvate kohtuotsuste arvu tasemele, mida ei ole kohtutes maailmas peaaegu kunagi varem esinenud. Uuringus leiti ka, et kehakaameratel on märkimisväärne väärtus tõendusmaterjali osas ka muud liiki juhtumite puhul.

Kehakaamerad suurendavad süüdimõistvate kohtuotsuste arvu tänu objektiivsetele ja täielikele tõenditele

Varasemad uuringud on näidanud, et kehakaameratel on selge mõju kohtulahenditele, mis on seotud perevägivald, et kehakaamerate olemasolul on suurem osakaal vahistamisi, suureneb varajane süüdimõistmine kehakaameratõendite tulemusena suureneb varakult süüdi tunnistatud isikute arv ja mängivad mõlema poole jaoks olulist rolli, kui juhtumid minna kohtusse. Nüüd on uus, rangete kvantitatiivsete teaduslike meetoditega läbi viidud uurimus jõudnud järeldusele, et kehakaamerad suurendavad oluliselt ka süüdimõistmise võimalust, kui ametnikke rünnatakse tööülesannete täitmisel.

"Politseiametnike vastu toime pandud kuritegude (ametniku ründamine/pahistamine, vahistamisele vastupanu osutamine) puhul suurendasid BWC-d (kehal kantavad kaamerad) 93% võrra süüdimõistmise või kohtuotsuse tegemata jätmise tulemuse tõenäosust võrreldes kontrollsüüdistustega." (1)

Kuna kehakaamerad on ainulaadselt võimsas positsioonis, et jäädvustada mis tahes sellist rünnakut eesliini spetsialistide vastu, ei ole see üllatav tulemus. See uuring on siiski üks esimesi, mis metoodiliselt näitab kehakaamerate erakordset mõju süüdimõistmise määrale.

"Kehakaamerad annavad objektiivseid tõendeid, mis on kasulikud kõigile osapooltele"

Kuna kehakaamerad jäädvustavad kogu suhtluse, sealhulgas ka selle, mida öeldi, võivad nad anda täieliku ülevaate toimunust. See on kasulik mõlemale asjaomasele poolele, politseiaruannete täpsusele ning kohtulahendite kvaliteedile ja kiirusele.

Selles uues uuringus leiti ka, et nii süüdistuste kui ka süüdimõistvate kohtuotsuste arv on oluliselt suurenenud seoses perevägivallaga. Uurijad tuvastavad, et vahetult pärast juhtumit kehakaameraga tehtud tunnistajate ütlused on sageli täielikumad ja objektiivsemad kui ohvritega võetud järelkontaktid. Kehakaameratõendid mõjutavad sageli ka (kohtueelse) menetluse pikkust, kuna visuaalsed ja suulised tõendid on kohtutes kogu maailmas järjepidevalt aktsepteeritud. See mõjutab ka võimalikke kurjategijaid, kes, kui nad on oma kuritegude kohta visuaalseid tõendeid saanud, on kiiremad esitama süüdimõistva avalduse ja aktsepteerima kohtuotsust. See omakorda toob kaasa aja- ja rahasäästu nii politseijaoskondadele, juristidele kui ka kohtusüsteemile.

Uuring kinnitas, et konkreetsete juhtumite kohtulahendid võivad olla suuresti mõjutatud kehakaamera salvestiste kujul olevate tõendite olemasolust. Erapooletute vaatlejatena jäädvustavad need täielikult, mida öeldi ja tehti, andes mõlemale poolele õiguslikud vahendid oma tegevuse kaitsmiseks. Kui tegemist on politseiametnike vastu suunatud vägivallaga, on kehakaamerad näidanud, et need mõjutavad oluliselt õigusrikkujate süüdimõistmise määra, mis toob kaasa rahulolevamad ametnikud, kes teavad, et neid kaitseb nii kehakaamera kui ka seadus. Kui kehakaamera salvestuste näol on rohkem objektiivseid tõendeid, teavad ametnikud, et nende käitumist saab õigustada ja et nende vastu kuritegude toimepanijad peavad toime panema õiguslikke tagajärgi. See omakorda suurendab tööga rahulolu ja vaimset heaolu, sest politseiametnikud saavad toetust oma tööandjalt ja seadusest. Samuti suurendab see nende turvalisust aja jooksul, sest võimalikud kurjategijad teavad, et õiguskaitseametnike vastu toime pandud kuritegude eest esitatakse neile alati süüdistus.

  • Petersen, K., Mouro, A., Papy, D. et al (2021) Seeing is believing: the impact of body-worn cameras on court outcomes, a cluster-randomized controlled trial in Miami Beach. Journal of Experimental Criminology https://doi.org/10.1007/s11292-021-09479-6

>>ZEPCAM kehakaamera lahendused politseile ja õiguskaitseorganitele

Jaga seda