Franse regering werkt samen met ZEPCAM om agressie te verminderen

Verschillende brandweer- en reddingsdiensten experimenteren met het gebruik van bodycams om een betere bescherming te bieden bij aanvallen op brandweerlieden. 

Bodycams ZEPCAM ronde hieronder

De analyse van de oorsprong van dit geweld maakt het mogelijk het beter te vatten en het dus beter te voorkomen. Meestal gaat het om burgers, geredde slachtoffers en hun familieleden, die zich onaangepast gedragen.

Aanvallen op brandweerlieden: de cijfers

Sinds 1 januari 2019 geven de geconsolideerde statistieken van de DGSCGC, die deze aanslagen nauwkeurig bijhoudt, de volgende cijfers:

 • 1.274 fysieke of verbale mishandelingen gemiddeld 5 mishandelingen per dag (per 10.000 interventies)
 • 2012 brandweermannen mishandeld
 • 312 gewonde brandweerlieden

De soorten aanvallen:

 • Verbale agressie: 50%
 • Eenvoudige aanvallen: 35%
 • Projectiel Jets: 11%
 • Mishandeling met wapens: 4%

De regering voert een vastberaden strijd tegen deze agressie door de bestaande maatregelen te versterken, maar ook door nieuwe maatregelen te nemen, zodat elke brandweerman beter beschermd is.

Een actieplan en maatregelen

In overleg met de prefecturen en de departementale brandweer- en reddingsdiensten, en met inachtneming van de republikeinse beginselen van solidariteit en bijstand aan de bevolking, wordt een nieuwe impuls gegeven door de regering.

Het gaat gepaard met een krachtige en directe communicatie over de rol van de staat en omvat pragmatische maatregelen die direct toepasbaar zijn en andere, meer ambitieuze. Door aan de oorzaken te werken, wil men de banalisering van deze aanslagen afwijzen en oplossingen aanreiken voor de behoefte aan bescherming van de brandweerlui. De staat beschermt diegenen die hun leven riskeren om het leven van anderen te redden. Lees hieronder meer over de maatregelen.

1. Versterking van de operationele protocollen

In het kader van de reeds bestaande operationele protocollen werd de prefecten verzocht de volgende maatregelen te nemen:

 • Ontwikkelen van specifieke procedures voor interventie in gevoelige sectoren (consolidatiepunten, beveiligde routes en passende gevechtsregels, met inbegrip van ondersteuning door de politie of de gendarmerie wanneer de situatie dat vereist).
 • Vergemakkelijking van het indienen van klachten en bevordering van systematische functionele bescherming.
 • Train de brandweerlieden om te onderhandelen met een agressief persoon.

2. Systematische indiening van klachten en adequate functionele bescherming

In geval van agressie tegen een brandweerman in de uitoefening van zijn functie wordt als regel aangenomen dat de betrokken administratie systematisch een klacht indient. Aan brandweerlieden die slachtoffer zijn, zal worden gevraagd hetzelfde te doen, in de wetenschap dat functionele bescherming van rechtswege geldt.

  3. Systematisering van de verspreiding van goede praktijken

  De uitwisseling van ervaringen en goede praktijken zal worden geaccentueerd. Er zal een evaluatie van alle innovatieve acties worden uitgevoerd.

  4. Diversifiëren van aanwervingen om sociale banden in moeilijke buurten te onderhouden

  De ondervertegenwoordiging bij de brandweer van bewoners van zogenaamde "gevoelige" wijken draagt niet bij tot het vergemakkelijken van de voorwaarden voor het optreden van de brandweerlieden. Lokale initiatieven hebben het mogelijk gemaakt banden te smeden, een dialoog in stand te houden tussen brandweerlieden en jongeren in moeilijke of sociaal ontwrichtende wijken, wat ook heeft geleid tot de vermindering van het fenomeen van stedelijk geweld tegen brandweerlieden. Bovendien beantwoorden deze benaderingen ook aan de noodzaak om de pool van vrijwillige brandweerlieden te vergroten en is het noodzakelijk deze te versterken.

  5. Het dynamisch begeleiden van de opleiding

  Door een beroep te doen op de politiediensten van de departementen en in samenwerking met het CNFPT (Nationaal Centrum voor Territoriale Publieke Taak). De huidige opleiding zal worden voortgezet en opgevoerd om de brandweerlieden voor te bereiden op situaties van interventiegeweld en om te gaan met de meest voorkomende daden van agressie. Op twee belangrijke assen zullen zij helpen deze verschijnselen te begrijpen, zich er psychologisch op voor te bereiden en leren hoe geweldssituaties onschadelijk te maken:

  • Het gedrag van brandweerlieden tegenover een geagiteerd persoon.
  • Interventies en individuele en collectieve bescherming in een gewelddadige context. 

  6. Experimenteer met het gebruik van mobiele camera's

  Op initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, is het decreet n ° 2019-743 betreffende de voorwaarden voor het experimenteren van het gebruik van individuele camera's door de brandweerlieden in het kader van hun interventies op 19 juli 2019 in werking getreden. Tien brandweer- en reddingsdiensten (Haute Garonne, Gironde, Loire Atlantique, Maine en Loire, Morbihan, Noord, Oostelijke Pyreneeën, Rhône, Yvelines, Val d'Oise) en de brandweer van Parijs hebben zich kandidaat gesteld voor het experiment dat loopt tot februari 2022.

  Deze experimentele fase begint voor de SDIS95 en de BSPP in een zeer strikt juridisch kader.

  Individuele mobiele camera's voor brandweerlieden in zes vragen hieronder:

   Wat is het doel van de body camera's?

   Het doel is te zorgen voor een betere bescherming tegen aanvallen op brandweerlieden. In deze exclusieve context maakt het gebruik van camera's het mogelijk gewelddaden te voorkomen, bewijsmateriaal te verzamelen om de daders te identificeren en te vervolgen, en de opleiding van agenten te verbeteren.

   Zullen de body camera's permanent werken?

   Nee, de gebruiker kan de camera inschakelen wanneer een incident waarschijnlijk zal plaatsvinden of de fysieke integriteit van brandweerlieden in gevaar kan brengen

   Kunnen deze body camera's door alle brandweerlieden gebruikt worden?

   Nee. Alleen de betrokken brandweer- en reddingsdiensten en de BSPP zijn gemachtigd dit toestel te gebruiken in het kader van het lopende experiment. Bovendien is het gebruik van deze camera's, uitsluitend binnen deze diensten, voorbehouden aan brandweerlieden met een persoonlijke machtiging in het kader van uiterst precieze gebruiksregels. De beschikbare toestellen zijn specifieke camera's en geen mainstream camera's.

   Wie zal de beelden van de body cameras kunnen bekijken?

   Opgenomen beelden en geluiden kunnen niet door de gebruiker van de camera worden bekeken of in real time van op afstand worden verzonden. Slechts een zeer beperkt aantal personen zal er toegang toe hebben. Binnen de brandweer- en reddingsdiensten zal het gaan om de afdelingsdirecteur van de brandweer- en reddingsdienst, zijn plaatsvervanger en de individueel aangewezen agenten die belast zijn met het toezicht op deze bestanden. De politie, de rechterlijke macht en de algemene inspectie van het directoraat-generaal Civiele Veiligheid en Crisisbeheersing zullen, indien nodig, uiteraard over de gegevens kunnen beschikken. In geval van tuchtrechtelijke procedures kunnen ze ook worden gebruikt. Tenslotte kunnen zij, wanneer zij eenmaal geanonimiseerd zijn, worden gebruikt in het kader van de verbetering van de opleiding.

   Hoe lang worden de beelden bewaard?

   Behalve in het geval van een gerechtelijke procedure, worden beelden en geluiden zes maanden bewaard, de geschiedenis van de toegang tot beelden 36 maanden. Daarna worden zij automatisch gewist. De IT-regels voor het beveiligen van de toegang zijn zeer streng, evenals de toegang tot de gebouwen waar zij worden opgeslagen. 


   Wat zijn de rechten van gefilmde mensen?

   Het recht van bezwaar tegen opnamen door de "voetganger"-camera is niet van toepassing. Het recht op informatie en het recht op toegang tot gegevens, die in het decreet nauwkeurig zijn omschreven, zijn van toepassing op de brandweer- en reddingsdiensten. In geval van betwisting van een beperking van het recht van toegang wordt een beroep gedaan op de Commission Nationale de l'Informatique et de la Liberté.

   Gebruikte producten

   Professionele BodyCam T2 - ZEPCAM

   T2+ Bodycam

   Meer informatie >

   Professionele Bodycams Smart Docking Stations - ZEPCAM

   Smart Docking Station

   Meer informatie >

   Deel dit