Novinky o kamerách na telo

Sledujte najnovšie správy o kamerách na ochranu tela vrátane našich aktivít a partnerstiev zameraných na ochranu a podporu profesionálov v prvej línii, keď je to naozaj dôležité.

Bodycams ZEPCAM kolo nižšie
Belgická polícia si vybrala riešenie ZEPCAM

Belgická polícia si vybrala riešenie ZEPCAM

Tento týždeň sa oficiálne začalo rozširovanie systému ZEPCAM v rôznych belgických policajných zónach. Policajná zóna Marlow, ktorá bola predmetom nášho predchádzajúceho príbehu o zákazníkovi, rozšírila svoje riešenie ZEPCAM bodycam. Okrem toho sa policajná zóna Kastze pripojila k svojim kolegom ako nová zóna, ktorá implementuje...

preèítajte si viac
Agresivita je endemická v mnohých odvetviach

Agresivita je endemická v mnohých odvetviach

V novembri 2021 vydala holandská odborníčka na agresiu Caroline Koetsenruijterová svoju novú knihu s názvom a prekladom "Raj agresie". Zistenia knihy potvrdzujú, že holandskí zamestnanci v mnohých odvetviach čelia endemickej agresii a tá je na najvyššej úrovni...

preèítajte si viac