Novinky o kamerách na telo

Sledujte najnovšie správy o kamerách na ochranu tela vrátane našich aktivít a partnerstiev zameraných na ochranu a podporu profesionálov v prvej línii, keď je to naozaj dôležité.

Bodycams ZEPCAM kolo nižšie
ZEPCAM a Holandské štátne železnice rozširujú partnerstvo

ZEPCAM a Holandské štátne železnice rozširujú partnerstvo

Spoločnosť ZEPCAM rozširuje svoje partnerstvo s holandskými štátnymi železnicami a zavádza skúšobnú prevádzku pre sprievodcov a obslužný personál, ktorý bude používať osobné kamery. Cieľom tejto iniciatívy, ktorá nadväzuje na úspech s bezpečnostným personálom, je zvýšiť bezpečnosť a riadenie incidentov. ...

preèítajte si viac