Blogy

Myslíte si, že viete všetko o kamerách na telo? Zdokonaľte si svoje vedomosti o osobných kamerách a pozrite si naše najnovšie články o ochrane a podpore profesionálov v prvej línii.

Bodycams ZEPCAM kolo nižšie
Osobná kamera: nenásilný policajný nástroj

Osobná kamera: nenásilný policajný nástroj

Čo môžu telové kamery ponúknuť organizáciám na presadzovanie práva na celom svete, pokiaľ ide o predchádzanie potrebe použitia zbraní a násilia? Komu môžu byť systémy osobných kamier prospešné? Aké iné nesmrtiace policajné nástroje sa v súčasnosti používajú a aké sú ich výsledky?

preèítajte si viac