Bodycam-polis-ZEPCAM-mobil

Hantering av

oväntat som ett team

Säkrare, bättre och mer givande arbete för alla som arbetar i första linjen med ZEPCAMs mobila videoinformationssystem och bevismaterial. Aktivera digitalt stöd från din organisation för att se till att anställda kan arbeta säkert och tryggt. Arbeta aldrig ensam för att hantera det oväntade genom extra ögon på fältet.

ZEPCAMs system är kompatibelt med och konfigurerbart för alla sekretesslagar eller operativa rutiner och är integrerbart med andra system.

Dina ögon på fältet

ZEPCAM T3 Live Body Cam KMR
ZEPCAM-lösningar för kroppskameror

Kroppskamera-lösningar för yrkesverksamma

Kroppskameror ikon-markering

Pålitliga och säkra HD-videoströmmar och hantering av bevismaterial

Kroppskameror ikon-markering

Lätt att använda för personal och chefer i första linjen

Kroppskameror ikon-markering

Skalbar från enstaka användare till en landsomfattande lansering

Kroppskameror ikon-markering

Anpassningsbar till operativa krav och rapporteringskrav.

Kroppskameror ikon-markering

Överensstämmer med och kan konfigureras enligt lokala (EU) integritetslagar.

Kroppskameror ikon-markering

Öppen integration med videohantering och rapporteringssystem

Kroppskameror ikon-markering

Transparenta och förutsägbara totala ägandekostnader (TCO)

Kroppskameror ikon-markering

Utmärkt kundsupport i varje steg på vägen

Noll integritetsrisker

Säker videobearbetning, bevishantering och driftintegration som uppfyller alla EU:s lagar och förordningar om rättvisa och sekretess.

Det finns inga bakdörrar till din datalagring. ZEPCAM tillhandahåller, stödjer och servar kroppskamerasystem från EU till hundratals nöjda organisationer i över fyrtio länder. Med ZEPCAM:s huvudkontor i EU följer vi alla GDPR-bestämmelser, inklusive de domar som följer av Schrems II.

Överensstämmelse med EU:s GDPR

Våra kunder