Resurser

Tror du att du vet allt om kroppskameror? Uppdatera dina kunskaper om kroppskameror och ta del av våra senaste artiklar om skydd och stöd för yrkesverksamma i första linjen.

Kroppskameror ZEPCAM runda nedan

Senaste innehållet

Att välja rätt kroppskamera: De 12 viktigaste programvarukraven

Att välja rätt kroppskamera: De 12 viktigaste programvarukraven

Kroppskameror revolutionerar vårt sätt att arbeta och skydda oss själva, och erbjuder en ny lins genom vilken vi kan se incidenter med kristallklar tydlighet. Dessa kraftfulla verktyg blir snabbt oumbärliga i sektorer där bevis och noggrannhet är av största vikt. När vi fördjupar oss i...

läs mer
Att omfamna utvecklingen: Kroppskamerateknik över hela världen

Att omfamna utvecklingen: Kroppskamerateknik över hela världen

Under de senaste åren har tekniken med kroppskameror utvecklats till ett viktigt verktyg för att förbättra transparens, ansvarsskyldighet och säkerhet inom olika sektorer världen över. Från brottsbekämpning till sjukvård, utbildning och kundservice - användningen av kroppskameror omformar...

läs mer
Insikter om kroppskameror från en utbildare av specialpoliser

Insikter om kroppskameror från en utbildare av specialpoliser

Anton Bos delar med sig av sina erfarna perspektiv på användningen av kroppskameror inom brottsbekämpning, utifrån sin omfattande erfarenhet som BOA-utbildare i Nederländerna. Hans insikter ger en praktisk förståelse för hur dessa verktyg formar yrket. Möt Anton Bos, den...

läs mer
Kroppskamerors psykologiska inverkan på civila

Kroppskamerors psykologiska inverkan på civila

Kroppskameror är oumbärliga verktyg som används av yrkesverksamma i frontlinjen inom olika sektorer, men de har ett stort inflytande på det mentala tillståndet hos dem som de spelar in. I den här bloggen kommer vi att fördjupa oss i de psykologiska effekterna av kroppskameror i olika sammanhang....

läs mer
Europeisk teknik för kroppskameror: Banbrytande integritet och skydd

Europeisk teknik för kroppskameror: Banbrytande integritet och skydd

I dagens komplexa säkerhets- och övervakningslandskap står europeiska organisationer inför unika utmaningar. Att välja en leverantör av kroppsburna kameror innebär mer än bara teknik - det innebär också att säkerställa efterlevnad av Europas strikta integritetslagar. Det är här ZEPCAM, som är ett nederländskt...

läs mer
ZEPCAM och Dutch National Railway utökar samarbetet

ZEPCAM och Dutch National Railway utökar samarbetet

ZEPCAM utökar sitt partnerskap med Dutch National Railway och introducerar ett försök med kroppskameror för konduktörer och servicepersonal. Detta initiativ, som bygger på framgångarna med säkerhetspersonal, syftar till att förbättra säkerheten och incidenthanteringen. ...

läs mer
Hur kroppskameror förstärker specialstyrkornas effektivitet

Hur kroppskameror förstärker specialstyrkornas effektivitet

I specialoperationer, där mycket står på spel, bidrar kroppskameror avsevärt till operativa framgångar. Dessa enheter ger en realtidskrönika av händelser, vilket förbättrar situationsmedvetenheten och beslutsfattandet under press. Dessutom erbjuder de obestridliga...

läs mer
Uppfylla GDPR-standarder med kroppskameror

Uppfylla GDPR-standarder med kroppskameror

Upptäck de juridiska förutsättningarna för att införa kroppskameror i din organisation, med fokus på efterlevnad av GDPR. Se till att din installation överensstämmer med dataskyddsstandarderna för både Europa och din lokala jurisdiktion. Att införa kroppskameror i din organisation handlar om mer...

läs mer
AI:s inverkan på kroppskameror och videoövervakning

AI:s inverkan på kroppskameror och videoövervakning

Integreringen av artificiell intelligens (AI) i kroppskameror och videohanteringssystem innebär en betydande förändring av säkerhets- och övervakningslandskapet. Den här tekniken handlar inte bara om att spela in händelser när de inträffar, utan också om att analysera och...

läs mer
Affärsnyttan med kroppskameror inom privat säkerhet

Affärsnyttan med kroppskameror inom privat säkerhet

I den ständigt föränderliga världen av privat säkerhet måste företagen förbli konkurrenskraftiga, locka kunder och övervinna personalutmaningar. En innovativ lösning som främjar säkerhet och ansvarstagande samtidigt som det är ett starkt affärsmässigt argument är införandet av kroppskameror. ....

läs mer
Kroppskamerornas flerdimensionella inverkan på rollen som polisman

Kroppskamerornas flerdimensionella inverkan på rollen som polisman

Runt om i världen utsätts exekutionstjänstemän för en ökande våg av fientlighet och våld. Dessa yrkesgrupper, som spelar en viktig roll när det gäller att verkställa domstolsbeslut, återta egendom och driva in skulder, utsätts för aggression och hot i sin tjänsteutövning. Detta...

läs mer
Maximering av rättvisa: Kroppskameror från ZEPCAM i praktiken

Maximering av rättvisa: Kroppskameror från ZEPCAM i praktiken

I det här kundfallet utforskar vi den avgörande rollen och fördelarna med ZEPCAM Bodycams inom brottsbekämpning, från att förhindra upptrappning till att säkra fällande domar i domstol. Händelsen kretsar kring ett matbuds aggressiva attack mot en trafikvakt i Åbo, Finland. ....

läs mer