Bloggar

Tror du att du vet allt om kroppskameror? Uppdatera dina kunskaper om kroppskameror och ta del av våra senaste artiklar om skydd och stöd för yrkesverksamma i första linjen.

Kroppskameror ZEPCAM runda nedan
Bodycam-system i Tyskland

Bodycam-system i Tyskland

Acceptansen för kroppskamerasystem i Tyskland är rekordhög. För att skydda yrkesverksamma i frontlinjen, för att registrera bevis för brott som begåtts mot dem och för att uppnå öppenhet på båda sidor av kroppskameran.

läs mer
Mervärdet av kroppskameror i fängelser

Mervärdet av kroppskameror i fängelser

Flera års pilotprojekt med kroppskameror i olika länder och forskning på fängelser har visat på positiva resultat när det gäller mervärde och hur kriminalvårdare som använder dem uppfattar dem. I allmänhet ses kroppskameror som ett användbart tillägg till verktygslådan...

läs mer
Fenomenet med iakttagande ögon och kroppskameror

Fenomenet med iakttagande ögon och kroppskameror

År av vetenskaplig forskning har resulterat i ett allmänt samförstånd om att närvaron av iakttagande ögon, känslan av att vara iakttagen och kameror påverkar människans beteende positivt. ZEPCAM:s kunder upplever dagligen identiska positiva effekter som är ett resultat av...

läs mer