Polis och brandkår i Berlin börjar testa kroppskameror

Berlin är nästa storstad som inför kroppskameror: från och med nu har både polisen och brandkåren inlett sitt program för kroppskameror. 

Kroppskameror ZEPCAM runda nedan

I det första programmet kommer 20 kroppskameror för polisen och 10 för brandkåren att användas. Avsikten är att öka antalet till 300 kroppskameror senast i april 2022. Kroppskamerorna kommer att behövas för att avskräcka brottslingar, lugna upptrappade situationer och ge skydd åt yrkesverksamma i första linjen. Dessutom har videofilmerna en beprövad ställning som bevis som håller i rätten.

Kroppskameror ska främst användas i problemområden

Enbart under 2020 skedde 3 525 attacker mot poliser och andra kolleger med liknande yrke enbart i Berlin. Det är i genomsnitt 10 attacker per dag. Det sker dubbelt så många attacker mot poliser i Berlin som i resten av landet. Enligt senator Geisel kommer bevisningen av dessa attacker att drastiskt förbättras tack vare införandet av kroppskameror.

Poliserna vid enheten för fokus och närvaro (BPE) är för närvarande utrustade med kroppskameror. De används främst i problemområden som Görlitzer Park, Kottbusser Tor, Warschauer Brücke och Alexanderplatz. Poliser från sektion 52 (Kreuzberg) har också fått kroppskameror, liksom anställda som arbetar inom räddningstjänsten på brandstationerna i Mitte och Urban (Kreuzberg). Brandmännen i Berlin är de första i Tyskland som bär kroppskameror för att vara bättre skyddade mot eventuella attacker. Alla som bär en kamera har ett särskilt märke som visar detta på uniformen.

Regler för filmning med kroppskamera

Flera poliser och brandmän har fått utbildning i kroppskameror. De fick veta vad de ska säga till folk innan de sätter på kroppskameran och hur de ska hantera alla tekniska aspekter. De vet också hur de ska spara bevismaterialet om det behöver användas som rättsligt skydd för yrkesverksamma i första linjen.

Tjänstemännen får endast filma i potentiellt farliga situationer eller om civilpersonerna kräver det. En strikt regel är att inga inspelningar får göras i lägenheter och andra platser som inte är tillgängliga för allmänheten. Det är inte heller tillåtet att filma under demonstrationer. Detta beror på de strikta integritetsreglerna i Tyskland.

Slutligen måste videorna förstöras efter en månad om kroppskamerabilderna behövs för ett brottmålsförfarande.

>> Våra Bodycam-lösningar för poliser och brandmän

Dela detta