Šoti politsei nõuab kehakaameraid pärast ligi 7000 ohvitseri rünnakut

Šoti politseiliit nõuab, et kõik ametnikud saaksid kehakaamerad pärast seda, kui on selgunud, et eelmisel aastal on töötajaid rünnatud ligi 7000 korral. Šotimaa politsei sõnul võib kehakaamerate kasutamine viia "süüdimõistvate süüdistuste arvu suurenemiseni" ning vähendada survet kohtutele.

Kehakaamerad ZEPCAM round below

Politsei jagas uudist, et möödunud aasta jooksul on tuhandeid Šotimaa politseiametnikke rünnatud, andes teada, et kokku on registreeritud 6942 rünnakut ametnike ja töötajate vastu. See on 413 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Šotimaa politsei korraldab praegu riiklik konsultatsioon küsida arvamusi politseiametnike kehakaamerate kohta. Praegu on kehakaamerad kättesaadavad ainult Šotimaa kirdeosa politseinikele. Pärast seda, kui kehakaameraid katsetati seal 2013. aastal, on neid sellest ajast saadik kasutuses hoitud.

Avalikkuse tugev toetus kehakaamerate kasutamisele

Riikliku konsultatsiooni korraldamise algatus järgneb veebruaris toimunud sarnase veebiküsitluse "positiivsetele tulemustele", mille käigus küsiti avalikkuse arvamust relvastatud Šotimaa politseiametnike kohta, kes kasutavad kehakaameraid teatavate juhtumite salvestamiseks. See oli üks suurimaid küsitlusi, mille politsei korraldas, saades 9000 vastust. Tulemused näitasid, et üldsus toetab kindlalt kehakaamerate kasutamist.

Varem nimetas politseiülem Livingstone juba "tungivat, kriitilist, eetilist ja operatiivset vajadust" relvastatud ametnike varustamiseks kehakaameratega, mis toimub nüüd õigeaegselt ÜRO kliimamuutuste konverentsi COP26 ajal, mis toimub sel aastal Glasgow's.

Projekti juhtiv inspektor Matt Richards väidab, et juba praegu on teada, et üldsus toetab tugevalt kehal kantavate videote kasutamist. Ta ütleb: "Hiljutine avalik küsitlus näitas, et märkimisväärne enamus osalenud inimestest arvas, et kehal kantavate videokaamerate kasutamine suurendaks usaldust ja kindlustunnet politsei vastu."

Tänu sellele positiivsele vastusele jagab Matt Richards, et nad tegelevad relvastatud ametnike varustamisega kehal kantavate videokaameratega, mis viib Šotimaa politsei vastavusse teiste Ühendkuningriigi politseiteenistustega.

Suur samm Šoti politsei jaoks

Peakonstaabel Matt Richards selgitab, et ta tunnistab, et kehakaamerate kasutuselevõtt on Šotimaa politsei jaoks suur samm. Seepärast on Šotimaa politsei alustanud ametlikku avalikku arutelu kehakaamerate kasutuselevõtu üle enamiku politseiametnike ja töötajate seas kogu riigis.

Ta rõhutab, kui oluline on jätkata koostööd kogukondadega ja kaasata neid iga kord, kui kaalutakse uue tehnoloogia kasutuselevõttu, millel on otsene mõju avalikkusele. See võimaldab neil jagada oma arvamusi (mis võivad anda teavet politseiplaanide kohta) ja väljendada (eetilisi) muresid, nii et politseiametnikud saaksid jätkata oma tööd avalikkuse toetusel. Riikliku konsultatsiooni käigus saadud vastused aitavad kaasa protokollide, koolituse ja tegevusjuhendite koostamisele. Sellega tagatakse, et kehakaameraid kasutatakse asjakohaselt ja kooskõlas avalikkuse soovidega. Selle tulemusel saab politsei paremini kaitsta avalikkust ja vajaduse korral esitada kohtus parimaid tõendeid.

>> Meie lahendused politseiametnikele

Jaga seda